Vakantieuren automatisch uitbetalen

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, dien je zijn openstaande verlofuren uit te betalen. Op deze pagina kun je lezen hoe je dit automatisch kunt doen.
Wanneer je handmatig vakantieuren wilt uitbetalen, kan je voor meer uitleg deze pagina bekijken.

Medewerker uitdienst wizard

Ga op medewerkerniveau naar acties, dit drop down menu kun je vinden naast de naam van de medewerker.
Kies voor 'Medewerker uitdienst'.

uitdienst_actie.png

Voer de laatst gewerkte dag in en klik op next.

uitdienst_datum.png

Hier zie je de verlofuren/vakantieuren die je direct kunt uitbetalen bij de uitdiensttreding.
De aangevinkte verlofsoorten worden uitbetaald.
Klik op Next om verder te gaan in de wizard.

verlof_bij_uitdienst.png

Let op: De uit te betalen verlofuren worden niet getoond in het Extra Uren / Dagen dashlet, deze worden tijdens de run (of interactieve loonstrook) berekend.

Opmerkingen