Werknemer is gedeeltelijk belastingplichtig en geheel premieplichtig (salary split)

Als een medewerker in Nederland woonachtig is en werkt in zowel Nederland als in het buitenland binnen hetzelfde tijdvak, is er sprake van de Salary Split.

De sociale verzekeringen worden dan volledig berekend in Nederland, de loonbelasting alleen voor het Nederlandse deel van het loon.

Er zijn 2 methodes voor het berekenen van de Salary split. Nmbrs ondersteunt beide methodes.

Let op: Nmbrs ondersteunt  nog geen automatische toepassing van het bijzonder tarief percentage in combinatie met de Salary split.  

Methode 1

Nederlands loon en buitenlands loon worden opgeteld, hierover wordt de volledige loonbelasting berekend. Berekent de verhouding tussen het Nederlands- en buitenlands loon en vermindert de loonbelasting met deze verhouding.

Resultaat: Hoger berekende loonbelasting dan methode 2 in verband met het progressieve loonbelasting stelsel in Nederland. 

Methode 2

Over het Nederlands en buitenlands loon wordt de premie volksverzekeringen berekend. Loonbelasting wordt alleen berekend over het Nederlands loon.

Resultaat: Lager berekende loonbelasting dan methode 1.

 

Voorbeelden

Hieronder een 2-tal voorbeelden hoe beide methodes in de praktijk werken:

Methode 1: Werknemer heeft een fiscaal loon van € 4.000,- waarvan € 3.000,- buitenlands loon betreft. Het buitenlands loon kan worden opgegeven op looncode 1250.

mceclip2.png

a. speciale tabel 3 (PVV belasting) waarde 4000 = 570,25

b. speciale tabel 5 (Loonbelasting) waarde 4000 = 688,84

c. verhouding loon 688,84 * 1000 / 4000 = 172,21

d. salarisstrook: L8801 PVV waarde = 570,25. L8802 LB waarde = 172,21

 

 

Methode 2: Werknemer heeft een fiscaal loon van € 4.000,- waarvan € 3.000,- buitenlands loon betreft. Het buitenlands loon kan worden opgegeven op looncode 1250.

mceclip1.png

a. speciale tabel 3 (PVV belasting) waarde 4000 = 570,25 (L8801)

b. speciale tabel 5 (Loonbelasting) waarde 1000 = 22,58 (L8802)

 

  

 

Opmerkingen