Werknemer is uitsluitend premieplichtig (speciale tabel 3)

Wanneer een werknemer in dienst is die alleen premieplichtig is, dien je dit aan te geven op werknemersniveau.

Loonheffingen

mceclip1.png

Bij de medewerker in het dashlet Loonheffingen kun je aangeven of de werknemer alleen premieplichtig is. Dit doe je in het dashlet Loonheffingen. Hier klik je in het bovenste blok (Loonheffing).

Speciale tabel

Selecteer achter Speciale tabel: 3 | A/G werknemer uitsluitend premieplichtig.

Loonstrook

mceclip0.png

mceclip2.png
 

Opmerkingen