Stagiair verwerken

Wanneer je een stagiair verloont, kun je kiezen om een vaste stagevergoeding te geven, een stagevergoeding per dag of een stagevergoeding per uur. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de verschillende verloningen ingericht kunnen worden. Daarnaast lichten we in dit artikel ook toe hoe je een stagiair aanmaakt en wat je moet doen wanneer een stagiair in vaste dienst komt.

  1. Stagiair aanmaken/ vaste vergoeding
  2. Verloning per uur
  3. Verloning per dag
  4. Stagiair komt in vaste dienst

Stagiair aanmaken

Wanneer je een stagiair aanmaakt kun je meteen een vaste vergoeding meegeven. Mocht je de stagiair per uur of per dag willen verlonen dan kun je dit aanpassen nadat de wizard is voltooid. In de stappen hieronder wordt behandeld hoe je een stagiair aan een bedrijf toevoegt. 

1. Voeg een nieuwe medewerker toe.

 

2. Wanneer je een stagiair als default medewerker hebt ingevoerd, selecteer deze dan bij de optie Default medewerker. Voor meer informatie over default medewerkers zie: Default Medewerker.

 

 

3. Voer de overige NAW gegevens in van de stagiair. Klik op Next om naar de volgende stap te gaan.

mceclip0.png

 

4. Hier dien je het salaris in te voeren. Wanneer je een stagevergoeding wilt verwerken kun je deze invoeren met  L1100. Hier voer je ook de waarde van de stagevergoeding in. Wanneer je dit hebt gedaan klik je op het plusje achter de vergoeding. Het bruto salaris mag dan op waarde 0 blijven staan. Voer (eventueel) het jaarloon BT in, dit is het fulltime jaarsalaris inclusief eventueel vakantiegeld. 

Stagiair.png 


Loonheffingen

Wanneer je een default medewerker hebt geselecteerd in de wizard, zullen de loonheffingen instellingen waarschijnlijk al correct verwerkt worden. Indien je geen default medewerker hebt geselecteerd of ter controle kun je in het dashlet Loonheffingen de instellingen aanpassingen. Bij een stagiair dient bij de kolom Medewerker SVW Settings de WW en de WAO/WIA uitgevinkt te worden. Dit kun je aanpassen door op bewerken te klikken.

mceclip2.png

mceclip4.png

 

Voorbeeld loonstrook:

Stagevergoeding per uur

Wanneer je een stagevergoeding per uur wilt uitkeren zul je een aantal urencodes aan het urenmodel moeten toevoegen. Het urenmodel vind je op debiteurniveau onder de ‘Salarisinstellingen’.

1. Voeg aan het urenmodel van het bedrijf urencode 2180 Gewerkte uren stage toe.

 

2.Geef hier het aantal gewerkte uren en dagen in onder deze urencode. Dit kun je doen in het ‘Extra Uren/Dagen’ dashlet op medewerkerniveau.

 

3. Voer onder het salaris een netto uurloon in. Het ingevoerde netto uurloon wordt nu berekend maal het aantal gewerkte uren stage.

Voorbeeld loonstrook:

 

Stagevergoeding per dag

Wanneer je een stagevergoeding per dag wilt uitkeren zul je een looncode aan het loonmodel moeten toevoegen. Het loonmodel vind je op debiteurniveau onder de ‘Salarisinstellingen’.

1. Voeg aan het loonmodel van het bedrijf de looncode 1106 toe.

2. Ga naar de medewerker toe en voeg de stagevergoeding per dag toe bij 'Vaste looncomponenten'. Het rooster van de medewerker dient gevuld te zijn en het salaris van de medewerker dient op 0 te staan.

Voorbeeld loonstrook:

Stagiair komt in vaste dienst

Een stagiair die na of gedurende zijn stage in dienst treedt bij het bedrijf waar hij stage loopt, zal als een nieuwe medewerker (nieuw personeelsnummer) ingevoerd moeten worden. Als werknemer heeft de persoon een andere verzekeringssituatie dan als stagiair. Voor de belastingdienst zijn dit twee verschillende werknemers, welke te onderscheiden zijn door het nummer inkomstenverhouding. Dit nummer inkomstenverhouding vul je in op medewerkerniveau, loonheffingen, SVW instellingen.

 Volgnummer Inkomstenverhouding aanpassen:

 aanpassen_ikv_in_svw_instellingen.png

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk