Stagiair verwerken

Bij het verlonen van een stagiair kun je ervoor kiezen om een vaste stagevergoeding, een stagevergoeding per dag of een stagevergoeding per uur te geven. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de verschillende verloningen ingericht kunnen worden. Daarnaast lichten we in dit artikel ook toe hoe je een stagiair aanmaakt en wat je moet doen wanneer een stagiair in vaste dienst komt.

  1. Stagiair aanmaken/ vaste vergoeding
  2. Verloning per uur
  3. Verloning per dag
  4. Stagiair komt in vaste dienst

Stagiair aanmaken

Tijdens het aanmaken van een stagiair kun je meteen een vaste vergoeding meegeven. Als je de stagiair per uur of per dag wil verlonen dan kun je dit aanpassen nadat de wizard is voltooid. In de stappen hieronder wordt behandeld hoe je een stagiair aan een bedrijf toevoegt. 

1. Voeg een nieuwe medewerker toe.

Stagiair_verwerken1.png

2. Wanneer je een stagiair als default medewerker hebt ingevoerd, selecteer deze dan bij de optie Default medewerker. Zie dit artikel voor meer informatie over default medewerkers.

3. Voer de overige NAW gegevens in van de stagiair. Klik op Next om naar de volgende stap te gaan.

Stagiair_verwerken2.png

4. Je kunt een stagevergoeding verwerken met looncode 1100. Na het invoeren van een bedrag klik je op het plusje achter de vergoeding. Het bruto salaris mag dan op waarde 0 blijven staan. Voer (eventueel) het jaarloon BT in, dit is het fulltime jaarsalaris inclusief eventueel vakantiegeld. 

Stagiair_verwerken3.png 

Loonheffingen
Als je in de wizard een default medewerker hebt geselecteerd, dan worden de loonheffingsinstellingen waarschijnlijk al correct verwerkt. Als je geen default medewerker hebt geselecteerd of e.e.a. wil controleren, dan kun je in het dashlet Loonheffingen de instellingen aanpassingen. Voor een stagiair dienen de opties WW en WAO/WIA onder 'SVW Instellingen' uitgevinkt te worden.

Stagiair_verwerken4.png

Stagiair_verwerken5.png

 

Voorbeeld loonstrook:

Stagiair_verwerken6.png

Stagevergoeding per uur

Voor een stagevergoeding per uur dien je een urencode aan het urenmodel toe te voegen. Het urenmodel vind je op debiteurniveau onder ‘Salarisinstellingen’.

1. Voeg aan het urenmodel van het bedrijf urencode 2180 | Gewerkte uren stage toe.

Stagiair_verwerken7.png

2.Geef in dashlet ‘Extra Uren/Dagen’ op medewerkersniveau het aantal gewerkte uren en dagen in op deze urencode.

Stagiair_verwerken8.png

3. Voer bij het salaris een netto uurloon in. Dit uurloon wordt nu berekend maal het aantal gewerkte uren stage.

Stagiair_verwerken9.png

Voorbeeld loonstrook:

Stagiair_verwerken10.png

Stagevergoeding per dag

Voor een stagevergoeding per dag dien je een looncode aan het loonmodel toe te voegen. Het loonmodel vind je op debiteurniveau onder ‘Salarisinstellingen’.

1. Voeg aan het loonmodel van het bedrijf looncode 1106 | Stagevergoeding per dag toe.

Stagiair_verwerken11.png

2. Voeg in dashlet 'Vaste looncomponenten' op medewerkersniveau de stagevergoeding per dag toe. Het rooster van de medewerker dient gevuld te zijn en het salaris van de medewerker dient op 0 te staan.

Stagiair_verwerken12.png

Voorbeeld loonstrook:

Stagiair_verwerken13.png

Stagiair komt in vaste dienst

Een stagiair die na of gedurende zijn stage in dienst treedt bij het bedrijf waar hij stage loopt, dient als een nieuwe medewerker (nieuw personeelsnummer) ingevoerd te worden. Als medewerker heeft de persoon een andere verzekeringssituatie dan als stagiair. Voor de belastingdienst zijn dit twee verschillende medewerkers, die van elkaar te onderscheiden zijn door het nummer inkomstenverhouding.
Het is het eenvoudigst om de stagiair via de wizard op bedrijfsniveau te kopiëren:

Stagiair_verwerken14.png

Met het kopiëren wordt het nummer inkomstenverhouding met 1 verhoogd.

Bij de nieuwe medewerker dien je dan nog wel de werknemersverzekeringen goed te zetten. In de meeste gevallen is het voldoende om de WW en WAO / WIA aan te vinken en de aard arbeidsverhouding aan te passen naar '1 | Arbeidsovereenkomst':

Stagiair_verwerken15.png

Als laatste stap dien je de stagevergoeding in te geven bij de medewerker met de arbeidsverhouding.

Bij een stagiair is er vaak sprake van een fictieve dienstbetrekking. De stagiair is dan alleen verzekerd voor de Ziektewet, maar daarvoor betaalt de werkgever geen premies.
Het loon is volgens de Belastingdienst wel SV-loon. Wanneer later een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met de voormalig stagiair, is de werknemer verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Het voortschrijdend cumulatief rekenen leidt er dan toe dat voor de berekening van de premies rekening wordt gehouden met het loon in de loontijdvakken waarin de werknemer nog stagiair was.

De stagevergoeding wordt ingegeven bij de medewerker met de arbeidsovereenkomst. Dit kan met looncode 8961 | Correctie SVW loon (gaat niet mee in de loonaangifte).

Voorbeeld
Een stagiair werkt van 1 januari tot en met 31 maart in fictieve dienstbetrekking tegen een loon van €250,00 per maand.

Per 1 april komt hij in vaste dienst tegen een maandloon van €2.500. In de maanden tot en met maart is er sprake van premieloon voor de ZW en daarmee ook van loon voor de werknemersverzekeringen. Er vindt geen premieheffing plaats.

Via looncode 8961 | Correctie SVW loon (gaat niet mee in de loonaangifte), geef je dan in periode 4 (april) bij de medewerker met de arbeidsverhouding €750,00 in.

 

 

 

 

 

Opmerkingen