Reserveringen uitsluiten van netto-bruto Salaris

Als je naast de netto verloning ook een reservering heeft en deze wil uitsluiten dan wel meenemen met het salaris, dan kun je deze betreffende opties aanvinken in de dashlet "Bedrijfs Instellingen".

Dit dashlet vind je bij het bedrijf onder het tabblad "Instellingen":

LET OP: deze optie geldt dan voor alle medewerkers.

 

 
 

 

Opmerkingen