Periodiek opbouwen van verlof

Het periodiek opbouwen van verlof kan worden ingericht met behulp van de urenreservering. Dit werkt hetzelfde als het periodiek uitbetalen van verlof, met het verschil dat je op bedrijfsniveau opbouw naar een verlofgroep selecteert.

Klik hier voor hoe je een verlofgroep moet aanmaken 

De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

 1. Inrichten van urenreservering
 2. Verlofberekening indien medewerker met vast rooster
 3. Verlofberekening indien uurloner of medewerker met extra gewerkte uren
 4. Verschillen tussen Verlofsaldo (jaarsaldo) en urenreservering

Inrichten van urenreservering:

Verlof_periodiek_opbouwen_uren_reservering.png
 1. Vul de omschrijving van de uren reservering in.
 2. Selecteer de gewenste berekeningsmethode.
 3. Geef het fulltime jaarsaldo op.
 4. Selecteer de gewenste afrondmethode.
 5. Selecteer een van de "betaalmethodes" (in dit voorbeeld worden de uren naar verlof groep 1 geschreven via looncomponent 9980).
 6. Selecteer voor welke werknemers deze (nieuwe) uren reservering geldt: werknemers met een rooster of werknemers met een 0-urenrooster.
 

Verlofberekening bij medewerker met vast rooster

De verlof opbouw wordt berekend aan de hand van de gemiddelde gewerkte uren (rooster van de medewerker) in een periode gedeeld door de gemiddelde bedrijfsuren in de periode.

Voorbeeld:

 1. Het betreft een maandverloning (12 periodes)
 2. Het fulltime verlofsaldo bij een bedrijf is 200 uur.
 3. Fulltime rooster bedrijf: 38 uur per week
 4. Medewerker rooster: 5 uur per week

De gemiddelde bedrijfsuren zijn dan 38 x 52 / 12 = 164,67 uur.

De gemiddelde medewerker uren zijn dan 5 x 52 / 12 = 21,67 uur.

De opbouw van het verlof is dan 21,67 / 164,67 x (200 / 12) = 2,19 uur, dit zal de opbouw van de uren reservering zijn.

Het is niet mogelijk om af te wijken van deze berekening met de uren reservering.

In algemene zin:
gemiddelde medewerker uren / gemiddelde bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal periodes) = opbouw aantal uren

 
 

Verlofberekening bij uurloner of medewerker met extra gewerkte uren

De verlof opbouw wordt berekend aan de hand van de werkelijk gewerkte uren (die meetellen in verlof, zie systeem urencodes) in een periode gedeeld door de werkelijke fulltime bedrijfsuren in die periode.

Voorbeeld medewerker met rooster en extra gewerkte uren:

   • Het betreft een maandverloning in de maand maart 2017
   • Het fulltime verlofsaldo bij een bedrijf is 200 uur.
   • Fulltime rooster bedrijf: 7,6 uur per dag  (38 uur per week)
   • Medewerker rooster: 7,6 uur op maandag en op woensdag
   • Extra gewerkte uren: 24 uur

De werkelijk bedrijfsuren zijn dan 7,6 x 23 dagen in maart 2017 = 174,80 uur.

De werkelijk medewerker uren zijn dan 7,6 x 9 dagen (4 maandagen en 5 woensdagen) = 68,40 uur.
68,40 + 24 (extra uur) = 92,40 werkelijk gewerkte uren door de medewerker in deze periode.

De opbouw van het verlof is dan 92,40 / 174,80 x (200 / 12) = 8,81 uur, dit zal de opbouw van de uren reservering zijn.

 

In algemene zin:
werkelijke medewerker uren / werkelijke bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal periodes) = opbouw aantal uren

Verschillen tussen Verlofsaldo (jaarsaldo) en urenreservering:

   • Verlofsaldo maak je in het bedrijf verlof instellingen dashlet. Urenreservering maak je in het bedrijf reserveringen dashlet.
   • Verlofsaldo is een jaarwaarde die verandert als een werknemer parttime percentage wijzigt of als hij uit dienst gaat.
    • Voordeel: als het parttime percentage niet of weinig wijzigt, dan kan de werknemer zijn verlofopnames voor het jaar plannen.
    • Nadeel: Als het parttime percentage veel wijzigt, of als de werknemer uit dienst gaat, dan kan het beginsaldo veel veranderen
   • Urenreservering wordt per periode berekend, waardoor wijzigingen van parttime percentage in de toekomst geen invloed hebben op het reeds opgebouwde saldo.
    • Voordeel: Saldo wijzigt niet bij verandering parttime percentage of uit dienst.
    • Nadeel: Werknemer kan verlofopnames minder makkelijk plannen.
   • Voor uurloners is er weinig verschil tussen de twee opbouwmethodes. Het jaarsaldo wordt berekend op basis van instellingen, waardoor het saldo wordt verhoogd zodra de uren worden ingevoerd, voordat de run is gemaakt. De urenreservering werkt op basis van run output, waardoor het saldo wordt verhoogd nadat de run is gemaakt.

 

Let op: De urenreservering verandert niets aan de weergave van het verlof op de loonstrook. De loonstrook laat de stand van het verlof op het moment dat de run wordt gemaakt zien.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk