Periodiek opbouwen van verlof

Het periodiek opbouwen van verlof kan worden ingericht met behulp van de urenreservering. Dit werkt hetzelfde als het periodiek uitbetalen van verlof, met dit verschil dat je op bedrijfsniveau een opbouw naar een verlofgroep selecteert. Dit artikel beschrijft hoe je een verlofgroep kunt aanmaken.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Inrichten van urenreservering
 2. Berekeningsmethodes
 3. Verlofberekening indien medewerker met vast rooster
 4. Verlofberekening indien uurloner of medewerker met extra gewerkte uren
 5. Verschillen tussen verlofsaldo (jaarsaldo) en urenreservering

Inrichten van urenreservering

mceclip0.png
 1. Geef een omschrijving van de urenreservering.
 2. Selecteer de gewenste berekeningsmethode.
 3. Geef het fulltime jaarsaldo op.
 4. Selecteer de gewenste afrondmethode.
 5. Selecteer een van de 'betaalmethodes' (in dit voorbeeld worden de uren naar verlofgroep 1 geschreven via looncomponent 9980).
 6. Selecteer voor welke werknemers deze (nieuwe) uren reservering geldt: werknemers met een rooster en/of werknemers met een 0-urenrooster. 

Berekeningsmethodes

Er zijn 4 berekeningsmethodes voor de urenreservering:
 • Fulltime urensaldo / jaar (alle uren)
 • Percentage van gewerkte uren (alle uren)
 • Fulltime urensaldo / jaar (alleen extra uren)
 • Percentage van gewerkte uren (alleen extra uren)

De eerste twee methodes rekenen met álle (normale en extra) gewerkte uren, terwijl de laatste twee alleen de extra uren voor de berekening gebruiken.

Let op: Het is enkel mogelijk om de verlofuren over extra uren direct uit te laten betalen wanneer de standaard verlof uren worden opgebouwd middels een verlofgroep en niet wanneer de opbouw middels een urenreservering plaatsvindt.

Verlofberekening bij medewerker met vast rooster

De verlofopbouw wordt berekend aan de hand van de gemiddelde gewerkte uren (rooster van de medewerker) in een periode gedeeld door de gemiddelde bedrijfsuren in de periode.

Voorbeeld:

 • Het betreft een maandverloning (12 periodes).
 • Het fulltime verlofsaldo bij het bedrijf is 200 uur.
 • Het fulltime rooster van het bedrijf is 38 uur per week.
 • Het rooster van de medewerker is 5 uur per week.

Gemiddelde bedrijfsuren: 38 x 52 / 12 = 164,67 uur per maand.
Gemiddelde medewerkeruren: 5 x 52 / 12 = 21,67 uur per maand.
Verlofopbouw: 21,67 / 164,67 x (200 / 12) = 2,19 uur: dit is de opbouw van de urenreservering.

Het is niet mogelijk om met de urenreservering af te wijken van deze berekening.

Algemeen geldt:
gemiddelde medewerkeruren / gemiddelde bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal periodes) = opbouw aantal uren 

Verlofberekening bij uurloner of medewerker met extra gewerkte uren

1) Berekeningsmethode: Fulltime urensaldo / jaar (alle uren)
De verlofopbouw wordt berekend o.b.v. de werkelijk gewerkte uren die meetellen voor het verlof (zie systeem urencodes en dit artikel) in een periode, gedeeld door de werkelijke fulltime bedrijfsuren in die periode.

Voorbeeld medewerker met rooster en extra gewerkte uren:

 • Het betreft een maandverloning in maart 2017.
 • Het fulltime verlofsaldo bij het bedrijf is 200 uur.
 • Het fulltime rooster van het bedrijf is 7,6 uur per dag (38 uur per week).
 • Het rooster van de medewerker is 7,6 uur op maandag en op woensdag.
 • Het aantal extra gewerkte uren is 24.

Werkelijke bedrijfsuren: 7,6 x 23 dagen in maart 2017 = 174,80 uur.
Werkelijke medewerkeruren: 7,6 x 9 dagen (4 maandagen en 5 woensdagen) = 68,40 uur.
68,40 + 24 (extra uur) = 92,40 werkelijk gewerkte uren door de medewerker in deze periode.
Verlofopbouw: 92,40 / 174,80 x (200 / 12) = 8,81 uur: dit is de opbouw van deze urenreservering.

Algemeen geldt bij deze berekeningsmethode:
werkelijke medewerkeruren / werkelijke bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal periodes) = opbouw aantal uren

2) Berekeningsmethode: Fulltime urensaldo / jaar (alleen extra uren)
De verlofopbouw wordt enkel berekend o.b.v. de extra gewerkte uren die meetellen voor het verlof (zie systeem urencodes en dit artikel) in een periode, gedeeld door de werkelijke fulltime bedrijfsuren in die periode.

Voorbeeld medewerker met extra gewerkte uren:

 • Het betreft een maandverloning in maart 2017.
 • Het fulltime verlofsaldo bij het bedrijf is 200 uur.
 • Het fulltime rooster van het bedrijf is 7,6 uur per dag (38 uur per week).
 • Het aantal extra gewerkte uren is 24.

Werkelijke bedrijfsuren: 7,6 x 23 dagen in maart 2017 = 174,80 uur.
Extra medewerkeruren: 24 in deze periode.
Verlofopbouw: 24 / 174,80 x (200 / 12) = 2,29 uur: dit is de opbouw van deze urenreservering.

Algemeen geldt bij deze berekeningsmethode:
extra medewerkeruren / werkelijke bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo / aantal periodes) = opbouw aantal uren

Verschillen tussen verlofsaldo (jaarsaldo) en urenreservering

   • Het verlofsaldo definieer je in dashlet Verlofinstellingen, de urenreservering in dashlet Reserveringen (beide op bedrijfsniveau).
   • Het verlofsaldo is een jaarwaarde, die wijzigt als het PT% van een medewerker wijzigt of als hij/zij uit dienst gaat.
    • Voordeel: als het PT% niet of weinig wijzigt, dan kan de werknemer zijn verlofopnames voor het jaar plannen.
    • Nadeel: als het PT% veel wijzigt, of als de werknemer uit dienst gaat, dan kan het beginsaldo veel veranderen.
   • De urenreservering wordt per periode berekend, waardoor wijzigingen van het PT% in de toekomst geen invloed hebben op het reeds opgebouwde saldo.
    • Voordeel: het saldo wijzigt niet bij verandering in PT% of bij uit dienst gaan.
    • Nadeel: de medewerker kan verlofopnames minder makkelijk plannen.
   • Voor uurloners is er weinig verschil tussen de twee opbouwmethodes. Het jaarsaldo wordt berekend o.b.v. instellingen, waardoor het saldo wordt verhoogd zodra de uren worden ingevoerd, nog voordat de run gedraaid is. De urenreservering werkt op basis van run output, waardoor het saldo pas wordt verhoogd nadat de run gedraaid is.

Let op: de urenreservering verandert niets aan de weergave van het verlof op de loonstrook. De loonstrook laat de stand van het verlof zien op het moment dat de run wordt gedraaid.

Opmerkingen