Urenreservering aanmaken

De urenreservering kan gebruikt worden om periodiek verlof op te bouwen of uit te betalen. Ook is het mogelijk om (alleen op bedrijfsniveau) een leeftijdstaffel in te richten.

De urenreservering is op zowel bedrijfs- als medewerkersniveau te vinden via de menu-knop rechtsboven in het scherm, vervolgens ga je naar Salarisinstellingen -> dashlet Reserveringen.
Indien je gebruik maakt van een CAO model kan je een urenreservering aanmaken in een urenreserveringsmodel op master- en debiteurniveau. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

De volgende onderwerpen worden behandeld in dit artikel:

 1. Urenreservering aanmaken
 2. Herreken bij uitbetalen iedere periode
 3. Leeftijdstaffel toevoegen
 4. Urenreservering aanpassen op medewerkersniveau

1. Urenreservering aanmaken

Urenreservering.png
 
 1. Klik op het plusje in het dashlet Urenreservering om een nieuwe urenreservering aan te maken.
 2. Geef een omschrijving mee; deze staat (bij uitbetalen) ook op de loonstrook.
 3. Kies de Berekeningsmethode. De eerste twee methodes rekenen met álle (normale en extra) gewerkte uren, terwijl de laatste twee alleen de extra uren voor de berekening gebruiken: 
   • Fulltime urensaldo / jaar (alle uren)
   • Percentage van gewerkte uren (alle uren)
   • Fulltime urensaldo / jaar (alleen extra uren)
   • Percentage van gewerkte uren (alleen extra uren)
 4. Geef, afhankelijk van de gekozen berekeningsmethode in de vorige stap, het fulltime urensaldo per jaar of het percentage.
 5. Herreken bij uitbetalen iedere periode (onderstaand uitleg van deze optie).
 6. Selecteer de afrondmethode van de uren.
 7. Selecteer de te hanteren betaalmethode:
   • Bij 'Uitbetalen elke periode' worden deze uren elke periode (automatisch) uitbetaald. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.
   • Bij de overige opties: 'Opbouwen naar verlofgroep 1, 2, 3 of 4' worden de uren naar de desbetreffende verlofgroep geboekt. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.
 8. Selecteer voor welke werknemers deze (nieuwe) uren reservering geldt: werknemers met een rooster of werknemers met een 0-urenrooster.

Let op: om het verlofsaldo op de loonstrook en/of in de ESS te tonen dien je wel in het dashlet Verlof een verlofgroep aan te maken met een fulltime saldo van 0 (die nul moet echt ingevoerd worden!).

Let op: Het is enkel mogelijk om de verlofuren over extra uren direct uit te laten betalen wanneer de standaard verlof uren worden opgebouwd middels een verlofgroep en niet wanneer de opbouw middels een urenreservering plaatsvindt.

2. Herreken bij uitbetalen iedere periode

Met de instelling 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' kan je dezelfde urenreservering gebruiken voor de werknemers die de uren sparen en voor de werknemers die de uren uitbetaald krijgen, zonder dat op medewerkerniveau het aantal uren/jaar of het percentage aangepast hoeft te worden.

Een werknemer die iedere periode zijn urenreservering uitbetaald krijgt moet per gewerkt uur meer uren reserveren dan een werknemer die de uren spaart om ze later op te nemen.
Bijvoorbeeld: een werknemer die 40 uur/week werkt bouwt 10% van zijn uren op om later op te nemen als verlof. Stel dat hij in een periode 176 uren werkt, 17.6 verlofuren opbouwt en het verlof ook in deze periode opneemt. Om 17.6 verlofuren te verdienen heeft hij 176 - 17.6 = 158.4 uren gewerkt.
Een werknemer die zijn verlof iedere periode uitbetaald krijgt zou 158.4 uren moeten werken om 17.6 verlofuren betaald te krijgen. Voor hem geldt een percentage van 17.6 / 158.4 = 0.1111, ofwel 11.11%.

Als 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' aan staat, dan worden bij het uitbetalen van de urenreservering het percentage en de fulltime uren/jaar herrekend naar de waarde waarmee evenveel uren worden verdiend per gewerkt uur als een werknemer die de uren spaart naar een verlofsaldo.

Zes voorbeelden:

 1. Een werknemer heeft 1 urenreservering van 10% die iedere periode uitbetaalt. Als in de urenreservering 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' actief is, dan wordt het volgende percentage toegepast:
        10% / (1 - 0.1) = 11.11%

 2. Een werknemer heeft een FT rooster van 40u/week en 1 urenreservering van 200 uren/jaar die iedere periode uitbetaalt. Als in de urenreservering 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' actief is, dan wordt in het jaar 2021 de factor toegepast:
        Bedrijfsrooster = 2088 uur (261 dagen * 8 uur)
        200 * 2088 / (2088 - 200) = 221.19 FT verlofuren/jaar

 3. Een uurloner (rooster = 0) heeft 1 urenreservering met een fulltime saldo die iedere periode uitbetaalt. Het fulltime saldo in de urenreserveringsinstellingen is 190 uur.
  Als in de urenreservering 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' actief is, dan wordt de opbouw als volgt berekend:
        Periode = 11 [November]
        Fulltime saldo = 190
        Bedrijfsrooster = 7,6 uur per dag
        Uren (bedrijf) in P11 = 21 * 7,6 = 159,6 uur
        Uren op jaarbasis in 2020 = 262 * 7,6 = 1991,2
        Uren (medewerker) in P11 = 100 uur 

  Herrekening van fulltime saldo:
        190 * 1991,2 / (1991,2 - 190) = 210,04219
  Berekening opbouw:
        werkelijke medewerker uren / werkelijke bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo aantal periodes) = opbouw aantal uren
        100 / 159,6 * (210,04 / 12) = 10,97
 4. Een werknemer heeft 2 urenreserveringen die iedere periode uitbetalen, één van 7% en één van 10%. Als in beide urenreserveringen 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' actief is, dan worden de volgende percentages toegepast:
         7% / (1 - 0.07 - 0.1) = 8.43%
       10% / (1 - 0.07 - 0.1) = 12.05%

 5. Een werknemer heeft 2 urenreserveringen die iedere periode uitbetalen, één van 7% en één van 10%. Als alleen in de 7% urenreservering 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' actief is, dan worden de volgende percentages toegepast:
        7% / (1 - 0.07 - 0.1) = 8.43%
      10% = 10%

 6. Een uurloner heeft 2 urenreserveringen die iedere periode uitbetalen, één van 190 uur fulltime saldo en één van 10%. Als alleen in de urenreservering met fulltime saldo 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' actief is, dan is de berekening als volgt:
        - 10,6% = 10,6%
        - Herrekening van fulltime saldo:
        Periode = 11 [November]
        Fulltime saldo = 190
        Bedrijfsrooster = 7,6 uur per dag
        Uren (bedrijf) in P11 = 21 * 7,6 = 159,6 uur
        Uren op jaarbasis in 2020 = 262 * 7,6 = 1991,2
        Uren (medewerker) in P11 = 100 uur 

  Herrekening van fulltime saldo:
        190 * 1991,2 / (1991,2 - 190 - (1991,2 * 0,106)) = 237,9222
  Berekening opbouw:
        werkelijke medewerker uren / werkelijke bedrijfsuren x (fulltime verlofsaldo aantal periodes) = opbouw aantal uren
        100 / 159,6 * (237,92 / 12) = 12,42

3. Leeftijdstaffel toevoegen

 1. Klik op de regel onder 'Leeftijdstaffel' om een leeftijdsstaffel aan te maken.Leeftijdstaffel_urenreservering_toevoegen.png

 2. Selecteer de gewenste leeftijdberekeningsmethode.

 3. Klik op de '+' om een staffel toe te voegen.

 4. Selecteer de startleeftijd.

 5. Selecteer de eindleeftijd.

 6. Geef de (afwijkende) fulltime jaaruren in. (Let op: dit zijn de extra uren inclusief het fulltime saldo).

 7. Klik op 'Toevoegen' en maak vervolgens een volgende staffel aan.

 8. Klik na het toevoegen van de laatste staffel op 'Opslaan'.

 1.  

4. Urenreservering aanpassen op medewerkersniveau

1. Klik op de regel van de urenreservering om het scherm te openen waarin je op medewerkersniveau kunt afwijken van de aangemaakte urenreservering.

2. Haal desgewenst het vinkje weg om de urenreservering bij deze medewerker uit te zetten.

3. Geef desgewenst op medewerkersniveau een afwijkend fulltime saldo of te berekenen percentage in. Als dit veld leeg is wordt de bedrijfsinstelling gehanteerd.

4. Als op bedrijfsniveau als betaalmethode 'Opbouwen naar verlofgroep...' is geselecteerd, dan kan op medewerkersniveau de betaalmethode 'Uitbetalen elke periode' geselecteerd worden.

Let op: als op medewerkersniveau afwijkende instellingen zijn ingegeven, dan worden deze niet aangepast bij een verandering van de bedrijfsinstellingen!

Opmerkingen

 • Avatar
  Sanne Hut

  Is het ook mogelijk dat deze urenreservering op bedrijfsniveau via de salarisdocumenteninstellingen naar keuze zichtbaar kan worden gemaakt op de loonstrook?
  Ik hoor het graag wanneer ik deze vraag als wens in dien te dienen.

 • Avatar
  Permanently deleted user

  Maak AUB de mogelijkheid dat de reservering in ene bij alle werknemers ingeschakeld of uitgeschakeld kan worden, net als bij bijv. vakantiegeldreservering!

 • Avatar
  Periodieq HRM

  Dit zou idd handig zijn, voor alle werknemers aan/uit zetten.