Documenten Wet Poortwachter downloaden

Wanneer als dossiertype "Ziekte" gekozen is, dan kunnen bij de actiepunten standaard de benodigde documenten in het kader van de Wet Poortwachter worden gedownload.

Verzuim

Ga naar de medewerker en klik op meer... in het dashlet Verzuim.

Documenten downloaden

Onderaan het dashlet staan de actiepunten. Klik op het download-icoon rechts van de actiepunten om een document te downloaden.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk