Lopende verzuimdossiers inzien (business)

Wanneer u in één oogopslag alle lopende verzuimdossiers onder een bedrijf wilt zien, doet u dit via het dashlet Verzuimoverzicht.

Verzuimoverzicht

1. Ga naar het bedrijf.

2. Klik op meer in het dashlet Verzuimoverzicht.

Verzuimdossiers overzicht

Hier vindt u alle lopende verzuimdossiers die onder dit bedrijf hangen. Klik op het dossier van de medewerker om naar het dossier te gaan. In dit overzicht zie je alle verzuimdossiers die nog geen einddatum hebben of een einddatum met de datum van vandaag of later.

Verzuimdossier van de medewerker

Hier ziet u het verzuimdossier van de medewerker. U kunt hier de verzuimgegevens van de medewerker aanpassen.

Dit dossier staat ook op medewerkersniveau in het dashlet Verzuim.

Opmerkingen