Berekening verlofsaldo (automatisch)

In dit artikel leggen we uit hoe het verlof wordt berekend wanneer op medewerkerniveau automatisch berekenen staat aangevinkt. In dit artikelen behandelen we:

  1. De berekening
  2. Een voorbeeld

Berekening

Verlofuren * (medewerkeruren / bedrijfsuren) = verlofsaldo van de medewerker.

Verlofuren = Het aantal verlofuren ingegeven bij het verlofsaldo op bedrijfsniveau

Medewerkeruren = Indien de medewerker een vast rooster heeft, de jaaruren van de medewerker. Indien de medewerker een uurloner is, de werkelijk gewerkte uren van de medewerker. (Het verlofsaldo van de medewerker met roosteruren is dus ook op jaarbasis, het saldo van een uurloner is berekend tot de actieve periode). Er wordt dus gekeken naar het aantal uren dat de medewerker in het jaar werkt.
Lees hier meer over welke urencodes meegaan in de verlofberekening. 

Bedrijfsuren = De bedrijfsroosteruren zoals ingegeven op het bedrijfsniveau. Het kan zijn dat deze bedrijfsuren iets afwijken, omdat er gekeken wordt naar de werkelijke kalenderdagen in een jaar op basis van het fulltime rooster.

Dit maakt het verlofsaldo van de medewerker voor dat jaar. Er kan natuurlijk ook verlofsaldo van vorig jaar zijn meegenomen in het weergegeven saldo.

 

Voorbeeld

Verlofuren: bij de bedrijf instellingen is aangegeven dat het aantal verlofuren op fulltime basis 200 uur is. 

Medewerkeruren: een medewerker werkt 20 uur per week; bij het rooster is te zien dat het aantal medewerkeruren op jaarbasis 1048 uur is. 

Bedrijfsuren: bij het fulltime rooster op bedrijfsniveau is aangegeven dat er 2088 werkbare uren per jaar zijn, op fulltime basis. Dit is een voorbeeld uit 2015 (daarom een werkdag meer, en 2088 uur i.p.v. 2080 uur op jaarbasis).

200 * (1048/2088) = 100,5 verlofuren voor deze medewerker (naar boven afgerond op basis van heel/half uur).

Let op: Als er gebruikt wordt gemaakt van de uren reservering om het verlof op te bouwen, dan hanteren we een andere berekeningsmethode. zie hiervoor: Periodiek opbouwen van verlof

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk