Berekening verlofsaldo (automatisch)

In dit artikel leggen we uit hoe het verlof wordt berekend wanneer op medewerkersniveau 'Automatisch berekenen' aangevinkt is.

Berekening

Voor de berekening van het verlofsaldo kan op bedrijfsniveau gekozen worden uit de volgende methodes:

mceclip0.png

  1. Rooster + extra uren (dit is de standaard methode): álle gewerkte uren tellen mee voor het bepalen van het verlofsaldo.
  2. Roosteruren: alleen de volgens het bedrijfsrooster gewerkte uren tellen mee voor het bepalen van het verlofsaldo.

De berekening van het verlofsaldo van de medewerker is in beide gevallen als volgt:

Verlofuren * (medewerkeruren / bedrijfsuren)

Verlofuren
Dit is het aantal verlofuren dat ingegeven is bij het verlofsaldo op bedrijfsniveau.

Medewerkeruren
Voor een medewerker met een vast rooster zijn dit de jaaruren van de medewerker; voor een uurloner zijn dit de werkelijk gewerkte uren van de medewerker. Het verlofsaldo van de medewerker met roosteruren is daarom op jaarbasis, terwijl het saldo van een uurloner berekend is tot aan de actieve periode. Er wordt dus gekeken naar het aantal uren dat de medewerker in het jaar werkt. Afhankelijk van de gekozen berekeningsmethode (zie boven) tellen hierbij alleen de roosteruren, of de roosteruren én alle extra uren mee. Zie in dat laatste geval dit artikel, voor meer informatie over het meetellen van urencodes in de verlofberekening. 

Bedrijfsuren
Dit zijn de bedrijfsroosteruren zoals ingegeven op het bedrijfsniveau. Mogelijk wijken deze bedrijfsuren enigszins af, omdat er gekeken wordt naar de werkelijke kalenderdagen in een jaar o.b.v. het fulltime rooster.

Dit vormt het verlofsaldo van de medewerker in een bepaald jaar. Er kan natuurlijk ook verlofsaldo van vorig jaar zijn meegenomen in het weergegeven saldo.

Voorbeeld

Verlofuren: bij de bedrijfsinstellingen is aangegeven dat het aantal verlofuren op fulltime basis 200 uur is.

Medewerkeruren: een medewerker werkt 20 uur per week; bij het rooster is te zien dat het aantal medewerkeruren op jaarbasis 1048 uur is. 

Bedrijfsuren: bij het fulltime rooster op bedrijfsniveau is aangegeven dat er 2088 werkbare uren per jaar zijn, op fulltime basis. Dit is een voorbeeld uit 2015 (daarom een werkdag meer, dus 2088 uur i.p.v. 2080 uur op jaarbasis).

200 * (1048/2088) = 100,5 verlofuren voor deze medewerker (naar boven afgerond op basis van heel/half uur).

Let op: als gebruikt wordt gemaakt van de urenreservering om het verlof op te bouwen, dan hanteren we een andere berekeningsmethode. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

 

Opmerkingen