Ouderschapsverlof met een premie inhouding die niet moet worden aangepast

In sommige cao's dient de premieinhouding niet aangepast te worden wanneer de werknemers ouderschapsverlof opneemt. Bij de werknemer moet er pensioen worden ingehouden alsof er geen ouderschapsverlof zou zijn.

Dit kunt u doen door het ouderschapsverlof in te houden op het salaris via urencode 3040.

Dit is de loonstrook zonder de inhouding ouderschapsverlof.

Voer in het dashlet Extra Uren/Dagen een negatieve waarde in bij de urencode 3040 voor het aantal opgenomen uren ouderschapsverlof.

U ziet nu op de loonstrook dat de inhouding ouderschapsverlof in mindering wordt gebracht op het salaris en de pensioeninhoudig gelijk blijft.

Opmerkingen