Ouderschapsverlof i.c.m. ongewijzigde premie-inhouding

In sommige cao's dient de inhouding van de pensioenpremie niet aangepast te worden indien een medewerker ouderschapsverlof opneemt. Er dient dus pensioenpremie te worden ingehouden alsof er geen ouderschapsverlof zou zijn. Dit kan verwerkt worden via urencode 3040 | Uitbetalen Ouderschapsverlof 100% (niet mee in branche). 

Voorbeeld
Loonstrook zonder inhouding ouderschapsverlof:

 

Voer in het dashlet Extra uren/dagen een negatieve waarde in bij de urencode 3040 voor het aantal opgenomen uren ouderschapsverlof:

 

Op de loonstrook wordt nu de inhouding ouderschapsverlof in mindering gebracht op het salaris, terwijl de pensioeninhouding gelijk blijft:

 

Opmerkingen