Onbetaald verlof (volledig)

Indien een medewerker voor bepaalde tijd 100% onbetaald verlof opneemt kun je dat als volgt inrichten.

  1. Zet het rooster op nul. Let er wel op dat veld 'Contracturen per week' in het contract gevuld dient te zijn.
  2. Laat het salaris ongemoeid.
  3. Voer bij eenmalige looncomponenten de looncodes 3748 (het bruto bedrag aan onbetaald verlof in de min) en 1500 (hetzelfde bruto bedrag in de plus) in. Dit dient bij eenmalige looncomponenten ingevoerd te worden, omdat er geen tijdvak is.

Code incidentele inkomstenvermindering (CdIncInkVerm) gaat vervolgens automatisch mee in de loonaangifte.

Let op! Volledig onbetaald verlof i.c.m. APG-branches Architecten, (Af)Bouw en Schoonmaak dient als volgt verwerkt te worden.

  1. Geef aan de hand van de urencode voor onbetaald verlof (3060) het aantal (gemiddelde) uren in.
  2. Laat het rooster ongemoeid.
  3. Geef het resterende verschil in via de looncode van het onbetaald verlof, zodat de loonstrook op '0,0' komt.

 

Opmerkingen