Uit dienst mutatie terugdraaien

Indien je een verkeerde datum uitdienst gebruikt hebt of deze per ongeluk bij een verkeerde medewerker ingevoerd hebt, dan kan je dat als volgt corrigeren:

- Verwijder de uitdienstdatum. Dit doe je door aan het einde van de regel In/uitdienst op het kruisje te drukken. Het vakantiegeldsaldo wat eventueel uitbetaald is, wordt automatisch teruggedraaid.

- Indien je gebruik gemaakt hebt van de Uitdienstwizard, dan zullen er waarschijnlijk ook nog verlofuren uitbetaald zijn. Verwijder deze dan ook uit het blok Extra Uren/Dagen, dit gebeurt niet automatisch!

Opmerkingen