Is er een verandering in het verlof uitbetalen bij uit dienst?

Er is een verandering bij het uitdienst melden van een medewerker via de Uitdienst wizard.

Voorheen werden de verlofsaldi uitbetaald via het dashlet Extra uren / dagen. Daar kwam dan per verlofgroep 2 mutaties te staan:

Dit is echter veranderd. Het systeem verwerkt deze automatisch opgebouwde mutaties niet meer via het dashlet Extra uren en dagen. Deze mutaties worden meteen op de loonstrook gezet. Het urensoort 'Uitbetalen Vakantieuren (U4100)' is nu te zien op de loonstrook als looncomponent 'Uitbetaalde Vakantieuren (L4050)'.

Daarnaast heb je de mogelijkheid nu om deze mutatie niet alleen via de wizard uit te voeren, maar ook via het dashlet Verlof bij de betreffende medewerker. Zie hieronder:

Verlof_aanvinken_bij_uitdienst.png

Je vinkt de optie "Uitbetalen bij uitdienst" aan op tabblad Overzicht in het dashlet Verlof op medewerkerniveau. Indien je dit wilt terugdraaien (omdat je in de uitdienstwizard deze hebt aangevinkt, maar je de vakantie uren toch niet wilt uitbetalen), dan ontvink je deze optie.

Indien je je vergist hebt in de uitdienstdatum of ten onrechte de uitdienstmutatie hebt ingevoerd en je verwijdert de uitdienstdatum, dan verdwijnen deze uitbetaalde vakantieuren weer van de loonstrook. Je hoeft dus niets meer te verwijderen qua andere mutaties dan de uitdienstdatum!

 

Let op:

Wanneer het verlof handmatig wordt verwerkt middels urencodes 9300 t/m 9988, of looncodes 9970 t/m 9984 dan werkt de optie 'Verlof uren uitbetalen' via de uitdienst wizard niet; de verlofuren moeten dan eveneens handmatig worden uitbetaald.

 

 

Opmerkingen