Kan het periodetype van een bedrijf veranderen?

Het aanpassen van periodetypen van bedrijven wordt niet ondersteund door Nmbrs. Dit komt onder andere doordat maand- en 4-wekenperiodes elkaar overlappen. Zelfs van 4 weken naar week of andersom. Hierdoor kunnen instellingen die per datum werken, zoals reserveringen, rooster en leaseauto niet gemaakt worden voor beide periodetypes in een bedrijf.

Het is om deze reden niet mogelijk het verloningstype aan te passen binnen Nmbrs.

Opmerkingen