Opmerkingen toevoegen

U kunt bij debiteuren, bedrijven en medewerkers opmerkingen toevoegen. Van deze opmerkingen kunt u bijvoorbeeld overzichten maken.

Op deze pagina staat beschreven hoe u deze opmerkingen kunt toevoegen en hoe u hiervan overzichten kan maken. 

LET OP: alleen dezelfde gebruiker die deze opmerking erin gezet heeft, kan hem wijzigen en verwijderen indien nodig. Bovendien zijn bepaalde functies beschreven in dit artikel alleen beschikbaar voor accountants omgevingen!

Opmerkingen toevoegen

Op debiteurniveau, bedrijfsniveau en medewerkersniveau kunt u opmerkingen toevoegen. Dit kunt u doen middels de knop met een tekstballonetje op zowel Debiteurniveau, bedrijfsniveau en medewerkers niveau. Op bedrijf- en medewerkersniveau is er ook een nieuw dashlet aangemaakt voor deze opmerkingen.

Voeg een opmerking toe. Er is geen limiet aan het aantal karakters dat kan worden toegevoegd in het opmerkingenveld.

Op elk niveau staat er een overzicht van de opmerkingen. Deze vindt u in het dashlet Opmerkingen. De opmerkingen staan op volgorde van niveau (Debiteur, Bedrijf en Medewerker) en daarna op alfabetische volgorde.

In dit dashlet kunt u bijvoorbeeld opmerkingen aanpassen door er op de klikken.

Er wordt hier een onderscheid gemaakt in actieve opmerkingen en gearchiveerde opmerkingen. Van actieve opmerkingen kunt u rapporten aanmaken en deze worden weergegeven bij de workflow en in de wizard. Van gearchiveerde opmerkingen kunt u ook rapporten aanmaken, deze worden echter niet weergegeven in de workflow en de wizards.

1. U kunt hier filteren op type opmerkingen. Dit zijn actieve opmerkingen, gearchiveerde opmerkingen en u kunt ook aangeven dat u alle opmerkingen wilt zien.

2. Hier kunt u zien wanneer deze opmerking is aangemaakt en door wie deze opmerking is aangemaakt.

3. Hier kunt u de opmerking archiveren.

4. Hier verwijdert u de opmerking.

 

Opmerkingen in de workflow en wizards

U ziet op alle drie beschikbare niveau's ook de aantal actieve opmerkingen van de huidige periode bij de knop met het tekstballonetje.

U ziet de opmerkingen staan wanneer u in de workflow of in de wizard op de opmerkingen hebt geklikt.

Deze opmerkingen kunt u niet openen, maar u kunt deze wel tevoorschijn halen op verschillende niveau's:

- Workflow bedrijfsniveau, op het tabblad Loonopdracht

- Tabblad Workflow

- Wizard Workflow bedrijf run

- Wizard Workflow werkperiode

- Wizard Workflow Loonaangifte

- Wizard Workflow Pensioenaangifte

 

Opmerkingen in rapporten

In de rapporten kunt u de opmerkingen toevoegen. Op het tabblad Explorer kunt u op bedrijfsniveau en debiteurniveau de opmerkingen toevoegen. Alleen de opmerkingen van de medewerkers worden dan weergegeven.

Op het bovenste tabblad Overzichten kunt u ook rapporten uitdraaien van de opmerkingen. Op tabblad Overzichten kunt u in het dashlet Rapporten debiteuren de opmerkingen bij de debiteuren zien. In het dashlet Rapporten bedrijven staan de opmerkingen van de bedrijven en in de Rapporten medewerkers de opmerkingen van de medewerkers.

Opmerkingen importeren en exporteren

Opmerkingen zijn te exporteren naar Excel bij de medewerker en het bedrijf. De drie bovenste opmerkingen, zoals deze worden weergegeven in het dashlet, worden meegenomen en staan in kolom DM, DN en DO.

Opmerkingen kunt u ook importeren middels de update knop, er worden dan nieuwe opmerkingen toegevoegd. De opmerkingen worden dus niet overschreven.

Let op: wanneer u andere gegevens dan de opmerkingen in de importsheet heeft staan, worden deze uiteraard wel overschreven. Let hier goed op.

 

Opmerkingen