Reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste kilometers (in één component)

Let op: een reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste kilometers toevoegen kan op twee manieren.

1. Door twee componenten toe te voegen bij de medewerker. 

2. Door een looncomponent aan te passen en één component toe te voegen bij de medewerker. Volg hiervoor de onderstaande uitleg

Voorbeeld: Een medewerker krijgt een reiskostenvergoeding van € 0,26 per kilometer met € 0,07 belaste kilometers en € 0,19 onbelaste kilometers.

Loonmodel

Ga naar het loonmodel op debiteurniveau.

Looncodes selecteren

1. Klik op Looncodes selecteren en selecteer code 3300, 3301 & 5150.

2. Pas de looncode 3301 aan naar de gewenste waarde. 

Looncode 3301

Looncode 3301 heeft nu een waarde en een andere omschrvijving.

Medewerker

Ga naar de medewerker en klik op het plusje in het dashlet Looncomponenten om een vaste vergoeding of een eenmalige vergoeding toe te voegen.

Waarde

Geef de waarde van het aantal kilometers in op Looncode 3300. Klik op Toevoegen.

Loonstrook

Op de loontrook vindt u de vergoedingen terug onder bruto (belast) en netto (onbelast).

 Let op: Wil je naast bovenstaande vergoeding een werknemer nog een andere onbelaste reiskostenvergoeding geven a 0,19ct per kilometer, gebruik hiervoor dan een andere looncode (geen 5150). 

Opmerkingen