Looncodes voor ontslagvergoeding (vóór 1-7-2015)

Om een ontslagvergoeding uit te keren vóór 01-07-2015 hebben wij twee looncodes beschikbaar in Nmbrs®. In 2011 en 2012 was er sprake van een uitzondering en kon de ontslagvergoeding wel of niet meetellen als grondslag voor de SVW.

Ná 2012 dient de ontslagvergoeding altijd meegenomen te worden als grondslag voor de SVW.

- L3101 Schadeloosstellingsvergoeding (BT) telt wel in de grondslag SVW.

- L3062 Vergoeding contractsbeëindiging (BT) telt niet in de grondslag SVW.

Let op! Een ontslagvergoeding uitkeren ná 01-07-2015 werkt op een andere manier. Lees hiervoor onderstaand artikel inzake de transitievergoeding.

Aanzeg- & Transitievergoeding

Let op: informatie over de looncode kunt u vinden in het loonmodel van het bedrijf. Wanneer u (grondslagen van) looncodes heeft aangepast, is het natuurlijk mogelijk dat bovenstaande looncodes niet meer de werking hebben zoals zojuist genoemd.

Ontslagvergoeding tegelijkertijd met het loon uitbetalen

Belastingdienst:
Samenloop witte en groene tabel bij één inkomstenverhouding
Is er sprake van samenloop van loon waarvoor u de witte tabel gebruikt en loon waarvoor u de groene tabel gebruikt (bijvoorbeeld een ontslaguitkering die u tegelijk met het laatste reguliere loon uitbetaalt)? Dan zult u de inkomstenverhouding moeten splitsen in een inkomstenverhouding voor het loon waarvoor
u de witte tabel gebruikt en een inkomstenverhouding voor het loon waarvoor u de groene tabel gebruikt.
Bij "Soort Inkomen" voor het loon waarvoor u de groene tabel gebruikt, gebruikt u code 21.

Dit betekent in Nmbrs:

*Als je zowel de witte als groene tabel wil gebruiken zul je een tweede medewerker aan moeten maken en hier de groene tabel toepassen voor de ontslagvergoeding. Hier hoog je het nummer IKV dan op.

Dit kan niet op 1 strook.

Ontslagvergoeding met periodemaximum

Als de werknemer met de groene tabel in een periode geen waarde op grondslag 10007 (belast tabel) heeft, dan wordt geen periodemaximum aangemaakt voor de SV- en Zvw- berekeningen. Bij werknemers die een ontslagvergoeding tegen groene tabel krijgen wordt nu geen extra periodemaximum aangemaakt, omdat de ontslagvergoeding belast wordt tegen BT.

Aangezien de verloning in deze situatie over twee medewerkers wordt verdeeld is het voor Nmbrs niet mogelijk om de cumulatieve maximum ZVW te bepalen. Daarom wordt de ZVW mogelijk niet juist berekend.

Je kunt looncode 8962 gebruiken om de ZVW-bijdrage handmatig te specificeren. Reken dus eerst uit wat de ruimte is en geef deze via LC8962 in de desbetreffende periode op.

In het geval dat u wel wilt dat de component in de grondslag SVW telt, zou u gebruik kunnen maken van L3072  Vergoeding contractsbeëindiging (Tabel) eventueel met de optie om altijd tegen BT te verlonen en de werknemersverzekeringen uitvinken. Zie printscreens.

Altijd_BT.png

 

Wnverz_uitzetten.png

Omdat het vanuit de Belastingdienst verplicht is om betalingen tegen de witte- en groene tabel over twee dienstbetrekkingen in te voeren (dus twee IKV-nrs), ontstaat dit 'probleem' met de ZVW.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk