Eigen workflow instellen op tabblad Instellingen

Op tabblad Instellingen kun je workflowacties instellen voor alle debiteuren.

Global Instellingen

Op het tabblad Instellingen vind je de Workflow Instellingen.

Nieuwe workflow instellingen toevoegen

Klik op Nieuwe workflow instellingen toevoegen om een nieuwe eigen instelling toe te voegen.

Naam workflow

1. Geef een naam in voor de workflow. Deze naam heb je nodig om deze workflow instellingen straks te selecteren op bedrijfsniveau.

2. Geef een e-mail adres op van de persoon die een e-mail bericht moet krijgen bij een error. Wanneer er een fout zit in de workflow, zal er een signaal worden verzonden naar het ingevoerde adres. Dit kan je ten alle tijde ook weer aanpassen.

3. Klik op Opslaan wanneer je de gegevens hebt ingevoerd.

Tracks bewerken

Klik op Tracks bewerken om de workflow tracks en acties toe te voegen.

De workflow

Dit zijn alle mogelijke acties in de workflow. Alle acties staan standaard op inactief.

Om een actie te activeren klikt u op de actie die u wilt activeren.

Actie instellingen

1. Klik op Actief om deze instelling te activeren.

2. Kies ervoor om deze actie automatisch (wel aanvinken) uit te laten voeren of handmatig (niet aanvinken). Wanneer je kiest voor automatisch wordt de actie automatisch door Nmbrs verwerkt, hier hoef je dus zelf na het instellen geen actie meer voor uit te voeren. Wanneer je kiest voor handmatig wordt dit niet automatisch verwerkt maar kan je dit later wel terugvinden bij de workflow takenlijst om handmatig uit te (laten) voeren.

3. Selecteer na welke actie de geselecteerde actie (in dit geval dus de salarisrun verwerken) moet plaatsvinden. Dit kan het begin van de periode zijn of, in dit geval, na de Run aanvraag. Andere instellingen, bijvoorbeeld voor de loonaangifte workflow, kunnen worden gedaan na de run lock in plaats van na de run aanvraag.

4. Kies na hoeveel dagen deze actie moet worden uitgevoerd, in dit geval: hoeveel dagen na de run aanvraag. U kunt ook kiezen voor de optie direct, de actie wordt dan direct naar de voorgaande actie uitgevoerd.

5. Kies er eventueel voor om een signaal te verzenden nadat deze actie is uitgevoerd.

6. Selecteer welke contactpersonen dit signaal moeten ontvangen.
   Kijk hier als je een contactpersonen wilt aanmaken

7. Klik op Opslaan.

De workflow instellingen van Demo workflow

Je ziet vervolgens na het instellen van de acties een overzicht van de acties die gedaan worden in de zojuist gemaakte workflow.

De actieve acties worden opgenomen in de workflow, dit zijn de aangevinkte, lichtgekleurde acties.

Op bedrijfniveau is het altijd mogelijk om actieve acties in de workflow te verwijderen om niet uit te voeren. Je kan dus per bedrijf nog instellen welke acties voor dit specifieke bedrijf van belang zijn, bijvoorbeeld wanneer er geen medewerkerlogin actief is of geen intergratieinstellingen zijn ingesteld.

De workflow is nu aangemaakt; je kan natuurlijk meerdere workflows aanmaken.

Opmerkingen