Workflow acties

Dit is een overzicht van alle mogelijke acties in de workflow. In workflow die zelf worden aangemaakt - en dus niet bij onze standaard workflows horen - kunnen al deze acties worden toegevoegd. 

Werkperiode acties

De werkperiode acties worden meestal uitgevoerd door jouw klant of iemand die toegang heeft gekregen om mutaties in te voeren, maar niet zelfstandig de salarisverwerking doet.

1. Salarismutaties ingevoerd. De eerste actie is de invoeren van de salarismutaties, dit kan gedaan worden door de accountant of door een klant/werkgever. Met deze actie krijg je een overzicht van alle mutaties die zijn ingevoerd.

2. Salarismutaties controleren. Hier controleer je de mutaties die de klant/werkgever heeft ingevoerd.

3. Salarisrun aanvragen. Wanneer alle mutaties gecontroleerd zijn en de gegevens volledig zijn, kan de klant de salarisrun aanvragen om de salarissen vervolgens door de accountant te laten verwerken.

Run acties

De run acties worden uitgevoerd wanneer de salarisrun moet worden gedraaid.

1. Salarisrun verwerken. De eerste actie is de salarisrun verwerken, hiermee draai je de salarissen voor de huidige periode.

2. Salarisoutput controleren. Met deze actie controleer je de gegevens die verwerkt zijn en of alles op de juiste wijze is verwerkt.

3. Zichtbaar maken documentviewer. Met deze actie maak je de salarisdocumenten zichtbaar in de documentviewer.

4. Zichtbaar maken medewerkerlogin. Met deze actie maakt je de loonstroken zichbaar voor de medewerkers in de medewerkerlogin. 

5. Journaalposten verzenden. Met deze actie stuur je de journaalposten naar Twinfield of Reeleezee, afhankelijk van de instellingen. Voor meer informatie zie: Boekhoudsoftware instellen voor het exporteren van journaalposten.

6. Salarisrun vergrendelen. Hiermee vergrendelt u de salarisrun (run lock).

Loonaangifte acties

Met de loonaangifte acties kun je de loonaangifte aanmaken, controleren en verzenden naar de belastingdienst. Zorg wel eerst dat de loonaangifte instellingen bij het bedrijf goed staan.

1. Loonaangifte aanmaken. Met deze actie maak je de loonaangifte aan voor het bedrijf.

2. Loonaangifte controleren. Met deze actie controleer je de loonaangifte die je zojuist hebt aangemaakt. De actie kun je natuurlijk ook door de klant laten uitvoeren via de documentviewer.

3. Loonaangifte verzenden. Met deze actie verzend je de aangemaakte loonaangifte direct naar de belastingdienst.

Pensioen export acties

Met de pensioen export acties kun je de pensioenaangifte aanmaken, controleren en verzenden naar de pensioenuitvoerder. Zorg wel eerst dat de pensioen instellingen bij het bedrijf goed staan.

1. Pensioenaangifte aanmaken. Met deze actie maak je de pensioenaangifte aan voor het bedrijf.

2. Pensioenaangifte controleren. Met deze actie controleer je de pensioenaangifte die je zojuist hebt aangemaakt.

3. Pensioenaangifte verzenden. Met deze actie verzend je de aangemaakte pensioenaangifte direct naar de pensioenuitvoerder.

Video's

Opmerkingen