Inleiding Workflow

De Workflow module maakt het mogelijk om in Visma Nmbrs per bedrijf in te richten welke (salaris)activiteiten per periode (eventueel automatisch) moeten worden uitgevoerd. Tevens stelt u per activiteit in wie signalen ontvangt wanneer een activiteit is uitgevoerd. Accountant gebruikers hebben tevens de mogelijkheid om een handig overzicht te bekijken van de status van de salarisverwerking van alle (of een deel van de) klanten en/of de openstaande activiteiten. Deze activiteiten kunnen dan ook direct vanuit het tabblad Workflow eenvoudig uitgevoerd worden.

Door de nieuwe online mogelijkheden zijn er steeds meer activiteiten rond de maandelijkse salarisverwerking die kunnen worden uitgevoerd en gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan:

• het invoeren van mutaties,

• het controleren van de mutaties

• de aanvraag voor het definitief (laten) verwerken van de salarisadministratie,

• de controle van de salarisverwerking,

• het beschikbaar stellen van de output aan de eindgebruiker (documentviewer),

• het beschikbaar stellen van de loonstrook aan de medewerkers,

• de verzending van de journaalpost naar het boekhoudprogramma,

• het aanmaken van de loonaangifte, de controle van de loonaangifte,

• de verzending van de loonaangifte,

• het aanmaken van de pensioenaangifte,

• de controle van de pensioenaangifte,

• het verzenden van de pensioenaangifte.

Met de workflowmodule kunt u precies zien welke activiteiten zijn gepland of reeds zijn afgehandeld. Deze activiteiten kunnen allemaal (of een aantal) automatisch worden uitgevoerd.

Nmbrs zet met deze module weer een enorme stap om het verwerken van de salarisadministratie nog efficiënter te maken.

U kunt geheel zelf instellen hoe u uw workflow eruit wil laten zien, welke acties u wanneer wilt uitvoeren of laten uitvoeren. Het instellen van de workflow wordt beschreven op onze support pagina.

 

Weekverloning: de workflow kunt u gebruiken in combinatie met een weekverloning, maar deze wordt niet weergegeven in het statusoverzicht van al uw klanten op masterniveau. Op bedrijfsniveau kunt u in de loonopdracht het statusoverzicht van de workflow zien.

Testbedrijf: de workflow kunt u gebruiken in combinatie met een testbedrijf, maar deze wordt niet weergegeven in het statusoverzicht van al uw klanten op masterniveau. Op bedrijfsniveau kunt u in de loonopdracht het statusoverzicht van de workflow zien.

Workflow instellingen

Op bedrijfsniveau onder het tabblad Instellingen vindt u het dashlet Workflow instellingen. Hier selecteert u welke workflowinstellingen u wilt gebruiken. Wanneer u geen eigen instelling hiervoor heeft, kunt u een van onze standaard workflows gebruiken.

1. Alle acties die op actief staan worden uitgevoerd.

2. Alle acties die op automatisch uitvoeren staan zullen automatisch door Nmbrs worden uitgevoerd. Staat automatisch uitvoeren niet aangevinkt, dan wordt deze actie gepland om door u handmatig uit te voeren. In deze kolom kunt u tevens vinden na welke actie deze actie zal worden uitgevoerd.

3. Bij Uitvoeren na (dagen) staat na hoeveel dagen na de vorige actie deze  actie wordt uitgevoerd.

4. U kunt ervoor kiezen om bij een actie ook een signaal te verzenden naar de gewenste persoon.

Wanneer u in deze instelling iets wil wijzigen, klikt u op de naam en wijzigt u de instellingen. 

Workflow loonopdracht

Op het bedrijfsniveau onder het tabblad Loonopdracht vindt u het bovenstaande overzicht. In dit overzicht staan alle geselecteerde acties.

1. Een groen vakje betekent dat deze actie is voltooid.

2. Een wit vakje betekent dat deze actie nog niet is uitgevoerd. Klik op het witte vakje om deze actie uit te voeren, dit kunt u direct doen en is dus niet afhankelijk van geplande of geautomatiseerde acties.

3. Een geel vakje betekent dat er zowel voltooide als nog niet uitgevoerde acties zich in de track (in dit geval: de salarisrun track) bevinden. Dit laat zien dat deze (huidige) periode nog in behandeling is. Klik op het gele vakje om de eerstvolgende actie handmatig uit te voeren, dit kunt u direct doen en is dus niet afhankelijk van geplande of geautomatiseerde acties.

In dit artikel vind je meer informatie over de workflow kleuren:
Workflow Legenda

 

Takenlijst

Op bedrijfsniveau onder het tabblad Loonopdracht vindt u ook de workflow takenlijst. Hier staan de acties op die nog gedaan moeten worden. Klik op de actie om deze uit te voeren. De takenlijst van al uw klanten vindt u terug op tabblad Workflow. Hier voert u acties van al uw klanten direct uit.

Video's

 

Opmerkingen