Tijdspaarfonds (CAO Bouw en Infra)

CAO 10 | Bouw en Infra hanteert een Tijdspaarfonds (TSF). Dit houdt in dat het vakantiegeld (Saldo VT) en de vakantiedagen (Saldo D) geheel of deels en de Duurzame Inzetbaarheid (Saldo DI) geheel worden doorgestort naar dit fonds, waarna de medewerkers deze dagen kunnen opnemen. Uitbetaling van deze dagen geschiedt vervolgens door het TSF en niet door de werkgever. 

Dit artikel beschrijft hoe je het TSF in Nmbrs kunt inrichten. Dit kan in combinatie met de volgende systeembranches:

 • 0152 | Bouw (Bouwnijverheid; Bouwbedrijf)
 • 0167 | Bouw (Pensioenbouw)
 • 0174 | Bouw (UTA-Bouwbedrijf)

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inrichting bedrijf

 • Maak een bedrijf aan en voer alle basisgegevens zoals adres, bankrekeningnummer, contactpersoon, loonheffingennummer, rooster en SVW-Tabel in.
 • Selecteer in dashlet Pensioen Exportinstellingen 'APG Bouw' en vul alle benodigde gegevens in.
 • Selecteer in dashlet Salarisinstellingen de van toepassing zijnde systeembranche.
 • Vakantiegeld (Reserveringen) hoeft niet ingevuld te worden, omdat dit via het TSF loopt.

Inrichting medewerker

 • Voer een medewerker op de gebruikelijke manier in.
 • Ga naar dashlet Exportinstellingen (op medewerkersniveau) en klik op Bewerken:

mceclip2.png

- Selecteer de van toepassing zijnde CAO. De TSF-instellingen zijn beschikbaar i.c.m. de volgende CAO- codes onder kopje 'Bouw':

mceclip1.png

- Selecteer de beroepscode van de medewerker.

- Geef het aantal TSF-dagen (op voltijdsbasis) in.

- Selecteer het percentage van het vakantiegeld en van de dagen dat doorgestort moet worden (0%, 55% of 100%).

- Bij Duurzame Inzetbaarheid (DI) kan uit 4 (vanaf 2023: 2) opties gekozen worden.

 • Incl Levensloop naar TSF: de DI wordt berekend inclusief de levensloop. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het TSF.
 • (tot 2023) Excl Levensloop naar TSF: de DI wordt berekend exclusief de levensloop. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het TSF.
 • Incl Levensloop: de DI wordt berekend inclusief de levensloop. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de werknemer.
 • (tot 2023) Excl Levensloop: de DI wordt berekend exclusief de levensloop. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de werknemer.

Let op: het budget DI is niet van toepassing op leerlingen die een BBL-opleiding volgen (bron).

- Het Inschrijf-/ Registratienummer is de omschrijving die ook meegenomen wordt in de betaling naar het TSF.

Looncodes en grondslagen voor TSF

Het TSF bestaat uit twee delen: de vakantiedagen en het vakantiegeld. Een aantal Nmbrs-looncodes telt standaard mee in 'Grondslag Tijdspaarfonds Vakantiedagen' (G11001) en 'Grondslag Tijdspaarfonds Vakantiegeld' (G11002), zodat in de meeste loonmodellen niets aangepast hoeft te worden. Desgewenst kan een looncode die niet standaard meetelt in de grondslagen voor het TSF handmatig worden aangepast, zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Op basis van de instellingen in dashlet Exportinstellingen worden bij de werknemer de volgende looncodes aangemaakt:

 • Uitbetalen TSF vakantiedagen (L9861)
 • Doorstorten TSF vakantiedagen (L9862 of L9892 (Kas))
 • Uitbetalen TSF vakantietoeslag (L9863) 
 • Doorstorten TSF vakantietoeslag (L9864 of L9891 (Kas))
 • Doorstorting Duurzame Inzetbaarheid (L9865 of L9893 (Kas))

Opname uit TSF met / zonder rooster

De verwerking van een opname uit het TSF is afhankelijk van het type medewerker.

 • Medewerker met rooster: voer de opgenomen uren uit het TSF negatief in op urencode 3051. De onbetaalde dagen dienen niet te worden ingegeven. 
 • Medewerker zonder rooster: voer de uren in die de medewerker gewerkt zou hebben zonder opname uit het TSF. De opgenomen uren uit het TSF kunnen negatief ingevoerd worden op urencode 3051. De onbetaalde dagen dienen niet te worden ingegeven.

In beide gevallen is het resultaat dat er een negatief bedrag op de loonstrook verschijnt, maar dat de pensioenpremies en de vakantiedagen niet verlaagd worden. De vakantietoeslag wordt wel verlaagd, als gevolg van de verlaging van het uitbetaalde loon.

Prestatietoeslag i.c.m. opname uit TSF

In geval van een prestatietoeslag die verlaagd moet worden bij een opname uit het TSF kan een looncode met werking 9 gebruikt worden. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Indien gebruik wordt gemaakt van een prestatietoeslag op basis van werking 9 wordt echter mogelijk de pensioenpremie verlaagd wanneer de medewerker TSF-uren opneemt. Om dit te voorkomen dient de prestatietoeslag in geval van een opname uit het TSF ongewijzigd te blijven. Dit kan gerealiseerd worden door de looncode voor de inhouding TSF niet op te nemen in de grondslag van looncode werking 9. Vervolgens kan bij de gehanteerde uren voor de inhouding TSF bijvoorbeeld een samengesteld uurloon gebruikt worden, dat ook rekent over de prestatietoeslag. Op die manier vindt de verlaging van de prestatietoeslag plaats in het uurloon van het TSF in plaats van bij de prestatietoeslag zelf. Hierdoor zou de pensioenpremie ongewijzigd moeten blijven. 

Betaling naar TSF

De betaling naar het TSF wordt meegenomen in het SEPA-bestand. Als het registratienummer niet bekend is, dan worden de bedragen op 'Kas' geboekt en niet meegenomen in de SEPA-betaling; de bedragen staan wel op de betaallijst. Deze bedragen kunnen zelf handmatig overgeboekt of achteraf gecorrigeerd worden. Als je in een eerdere periode alsnog het registratienummer invult, dan wordt er een correctie aangemaakt en zal de doorstorting gecorrigeerd worden van 'Kas' naar 'Bankrekening'. De eerdere bedragen zullen dan ook in het SEPA-bestand aanwezig zijn.

UTA-medewerkers niet deelnemend aan TSF

UTA-medewerkers kunnen ervoor kiezen om niet deel te nemen aan het TSF en om in plaats daarvan het vakantiegeld en de vakantiedagen uit te laten betalen. Dit kan met twee reserveringen ingericht worden. Wellicht dien je bij de gekozen looncodes wel de grondslag aan te passen, zodat ze meetellen in de reserveringen. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

De combinatie van spaaruren en TSF wordt niet ondersteund. 

Berekeningen

 • TSF vakantiedagen: G11001 * (TSF dagen/260).
 • TSF vakantiegeld: (G11002 * 8%) + (TSF vakantiedagen * 8%).
 • Duurzame Inzetbaarheid (deze wordt toegepast als bij een medewerker het CAO-nummer en de doorstorting vakantiegeld actief is): G11001 * 4,36% * 260 / 260.

Opbouw bij verlof of ziekte

 • Bij onbetaald verlof, ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof gaat het PT% en daarmee ook het opbouwsaldo omlaag.
 • Bij ziekte gaat het PT% en daarmee ook het opbouwsaldo niet omlaag.

Voorbeeldberekening verloonde uren i.c.m. TSF

(L9861 + L9862) * verloonde uren (voor TSF) / grondslag 11001 = verloonde uren TSF
Verloonde uren TSF + Verloonde uren (Voor TSF) = Verloonde uren op strook

 


(173,08 + 211,54) * 173,33 / 5000,01 = 13,33 + 173,33 = 186,67

 

Opmerkingen