Template: Debiteurenbeheerder

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Debiteurenbeheerder.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

Explorer: Bedrijf Lezen Schrijven

Actiepunten Bedrijf

  x

Grootboekrekeningschema

  x

Bedrijf Instellingen

  x

Bedrijf Looncomponenten

  x

Proforma

  x

Bedrijf Sjabloon

  x

Bedrijf wijzigingen

  x

Bestandsbeheer

  x

Brancheregelingen

  x

Contactpersoon

  x

Default medewerker

  x

Documenten Bedrijf

  x

Extra velden instellingen

  x

Fulltime Rooster

  x

HR Documenten

  x

Bedrijf functie model

  x

Import / Export Bedrijfsniveau

  x

Import / Export Geavanceerd

  x

Informatie Bedrijf

  x

Journaalposten Export

  x

Kostenplaatsen

  x

Loonaangifte

  x

Loonheffingnummer

  x

Loonopdracht

  x

Medewerker wijzigingen

  x

Medewerkers adres

  x

Mutatieformulieren Goedkeuren

  x

Mutatieformulieren instellingen

  x

Mutatieformulieren Indienen

  x

Opmerkingen bedrijf

  x

Pensioen Export

  x

Pensioen Exportinstellingen

  x

Reiskostenregeling

  x

Overzicht Contracten

  x

Overzicht Kostenpl.

  x

Overzicht Afdelingen

  x

Overzicht Geslacht

  x

Reserveringen

  x

Pensioen Foutmeldingen

  x

Run aanvraag

  x

Salaris documenten

  x

Salarisdocumenten instellingen

  x

Salaris Instellingen

  x

Snelinvoer

  x

Svw Tabel

  x

Tijdregistratie

  x

Twk wijzigingen

  x

Verjaardagen

  x

Verlofaanvragen

  x

Verlofinstellingen

  x

Verlofoverzicht

  x

Verzonden signalen

  x

Verzuimoverzicht

  x

Werkkostenregeling Instellingen

  x

Workflow Instellingen

  x

Workflow overview

  x

Workflow takenlijst

  x

Debiteur:

Lezen Schrijven

Verzuimmelding Overzicht

  x

Accountant contactpersonen

  x

Actiepunten Debiteur

  x

Afdelingen

  x

Arbodienst

  x

Branches

  x

Contactpersoon

  x

Debiteur info

  x

Debiteur Sjabloon

  x

Documenten Debiteur

  x

Externe relaties

  x

Functies

  x

Klant login

  x

Grootboek Rekening Schema

  x

Urenreservering Model

  x

HR Signaalinstellingen

  x

Import / Export Geavanceerd

  x

Marktplaats instellingen

  x

CAO Model

  x

Leaseauto's

  x

Links

  x

Loonmodel

  x

Manager login

  x

Managers

  x

Medewerker documenten

  x

Medewerker familie

  x

Medewerker auto v/d zaak

  x

Medewerker login

  x

Medewerker opleidingen

  x

Medewerker verjaardagslijst

  x

Medewerker verlofsaldo

  x

Medewerker verstrekkingen

  x

Opmerkingen

  x

Overzicht Afdelingen

  x

Overzicht Contracten

  x

Overzicht man/vrouw

  x

Personeel

  x

Rapporten HR

  x

Reservering Model

  x

RSS instellingen

  x

Salaristabel

  x

Roostermodel

  x

Service Level

  x

Tijdregistratie

  x

Urenmodel

  x

Verlofmodel

  x

Verlofaanvragen

  x

Verlofoverzicht

  x

Verstrekkingen

  x

Verzonden signalen

  x

Verzuim Casemanagers

  x

Verzuim XML meldingen

  x

Verzuimdossier acties

  x

Verzuimoverzicht

  x

Looncomponenten per periode (nieuw)

  x

Medewerker:

Lezen Schrijven

Actiepunten Medewerker

  x

Beoordeling en Functionering

  x

Brancheregelingen

  x

Dienstverband

  x

Documenten Medewerker

  x

Extra Uren/Dagen

  x

Extra velden

  x

Familie

  x

Kostenplaats

  x

CAO Model

  x

Auto v/d zaak

  x

Loonbeslag

  x

Looncomponenten

  x

Looncomponenten per Periode

  x

Looncomponenten per Run

  x

Loonheffingen

  x

Loonstroken per periode

  x

Loonstroken per run

  x

Medewerker login

  x

Medewerker Sjabloon

  x

Medewerker wijzigingen

  x

Ongevallendossier

  x

Opleidingen

  x

Opmerkingen medewerker

  x

Pensioen Instellingen

  x

Personalia

  x

Rapporten looncomponenten

  x

Reiskostenvergoeding

  x

Reserveringen

  x

Rooster

  x

Salaris

  x

Spaarloon / Levensloop

  x

Twk wijzigingen

  x

Verlof

  x

Verstrekkingen

  x

Verzekeringen

  x

Verzonden signalen

  x

Verzuim

  x
Others: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopiëren   x
Dubbel dienstverband creëren   x
Bedrijven jaarwissel   x
Bulk Change Manager   x
Tabs: Start Lezen Schrijven

Import / Export Geavanceerd

  x

Mijn workflow taken

  x

Mutatieformulieren Goedkeuren

  x

Notificaties

  x

Pensioen Foutmeldingen

  x

Run Controle

  x
Explorer: Lezen Schrijven
Workflow: Lezen Schrijven
Workflow (global)   x
Instellingen:  Lezen Schrijven

Accountant contactpersonen

  x
Bedrijven beheer   x
Default bedrijven x  
Default medewerker instellingen x  
Externe relaties x  
Feestdagen x  
Accountant login x  
Urenreservering Model x  
CAO Model x  
Loonaangifte XML converter   x
Loonheffingen x  
Branches x  
Functiemodellen x  
Grootboek Rekening Schema x  
Loonmodellen x  
Salaristabellen x  
Urenmodellen x  
Medewerker beheer   x
Minimumloon x  
Mutatieformulieren instellingen x  
Reservering Model x  
Roostermodel x  
Sector/Risicogroep x  
HR Signaalinstellingen   x
SVW instellingen x  
Branches x  
Grootboek Rekening Schema x  
Salaristabellen x  
Systeem Looncodes x  
Systeem Urencodes x  
Verlofmodel x  
Overzichten: Lezen Schrijven
Accountant - Run Teller   x
Accountant - Verzonden Signalen   x
Accountant - Verzuim XML Meldingen   x

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk