Overzicht van alle rapporten in Visma Nmbrs

Tabblad Overzichten

Medewerkers Bedrijven

Medewerker Verzuim (Nieuw)

Bedrijf Contactpersoon (Nieuw)
Medewerker Dienstverband (Nieuw) Bedrijf NAW
Medewerker NAW (Nieuw)  Bedrijf Salarisinstellingen (Nieuw)
Medewerker SVW instellingen (Nieuw)  Bedrijf SVW Instellingen (Nieuw)
Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw)  Bedrijf Workflowinstellingen (Nieuw)
Aangepaste Rapporten  Aangepaste Rapporten

 

Debiteuren Accountant
Debiteuren Tags Verzuim Overzichten
Debiteur Contactpersoon Verzuim XML Meldingen
Debiteur NAW Gebruikersaccount Lijst (Nieuw)
Debiteur Service Level Run Teller
Debiteuren op de Kaart Verzonden Signalen
Debiteur HR Signalen Template Looncomponenten per periode (Nieuw)
Aangepaste Rapporten  

Tabblad Explorer

Debiteurniveau => Tabblad Overzichten:

Medewerker HR algemeen Medewerker HR verzuim en verlof Medewerker payroll Debiteuren
Medewerker Dienstverband (Nieuw) Medewerker Verzuim (Nieuw) Medewerker Uren & salaris (Nieuw) Gebruikersaccount lijst (Nieuw)
Medewerker NAW Medewerker verlofsaldo Medewerker SVW instellingen (Nieuw) Aangepaste Rapporten
Medewerker Constracten Verzuimmelding Overzicht Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw)  
Medewerker Afdelingen Verzuimregistratie Rapport Looncomponenten per periode (nieuw)  
Medewerker Geslacht      
Medewerker auto v/d zaak      
Medewerker verjaardagslijst      
Medewerker familie      
Medewerker documenten      
Medewerker opleidingen      
Medewerker verstrekkingen      
Aangepaste rapporten      

 

Bedrijfsniveau => Tabblad Overzichten:

Medewerker HR algemeen Medewerker HR verzuim en verlof Medewerker payroll Bedrijf
Overzicht Contracten Verlofoverzicht Medewerker Uren & salaris (Nieuw) Looncomponenten per periode (nieuw)
Overzicht Geslacht Medewerker verlofsaldo Looncomponenten per periode (nieuw) Looncomponenten per run (nieuw)
Overzicht Afdelingen Medewerker Verlofregistratie Looncomponenten per run (nieuw) Looncomponenten per run/periode (nieuw)
Overzicht Kostenpl. Medewerker Verzuimregistratie Rapport Looncomponenten per run/periode (nieuw) Rapport Journaalposten (Nieuw)
Medewerker NAW lijst Verzuimmelding Overzicht Branches Aangepaste Rapporten
Medewerker auto v/d zaak Verzuimoverzicht Invoer looncomp. (vast / variabel)  
Medewerker Verjaardagslijst Verzuimregistratie Rapport Invoer looncomponenten  
Medewerker documenten   Invoer urencomponenten  
Medewerker opleidingen   Invoer uurloners (uren en dagen)  
Medewerker verstrekkingen   Loonheffing SVW instellingen  
Contracten   Reserveringen  
Medewerkers adres   Medewerker wijzigingen  
Aangepaste Rapporten      

 

Bedrijfsniveau => Tabblad Loonopdracht: 

Salaris documenten HR Documenten
Betaallijst Dashboard Headcount
Betaallijst cumulatief Dashboard Salaris
Branche Overzicht Dashboard Verlof
Branche Overzicht cumulatief Dashboard Verzuim
ClieOpbestand Headcount Afdeling (periode)
Interne waarden Headcount Bedrijf (periode)
Journaalposten afdeling Headcount Kostenplaats (periode)
Journaalposten afdeling cumulatief Headcount Kp. / Kd. (periode)
Journaalposten bedrijf Medewerker Kp. / Kd. (periode)
Journaalposten bedrijf cumulatief Verzuimperc. Afdeling (jaar)
Journaalposten Kostenpl / Kostendr Verzuimperc. Bedrijf (jaar)
Journaalposten kostenplaats Verzuimperc. Kostenplaats (jaar)
Journaalposten kostenplaats cumulatief Verzuimperc. Kp. / Kd. (jaar)
Journaalposten medewerker Verzuimuren Afdeling (cum)
Journaalposten medewerker cumulatief Verzuimuren Afdeling (jaar)
Loonaangifte Overzicht Verzuimuren Afdeling (periode)
Loonaangifte Overzicht cumulatief Verzuimuren Bedrijf (cum)
Looncomponenten Bedrijf Verzuimuren Bedrijf (jaar)
Looncomponenten bedrijf cumulatief Verzuimuren Bedrijf (periode)
Loonstaat Verzuimuren Kostenplaats (cum)
Loonstaat alle werknemers Verzuimuren Kostenplaats (jaar)
Loonstroken Verzuimuren Kostenplaats (periode)
Loonstroken werkgever Verzuimuren Kp. / Kd. (cum)
Run Controle Verzuimuren Kp. / Kd. (jaar)
SEPA Verzuimuren Kp. / Kd. (periode)
Standenregister per looncomponent Werkgeverskosten Afdeling (jaar)
Standenregister per medewerker Werkgeverskosten Bedrijf (jaar)
SWIFT101 bestand Werkgeverskosten Kostenplts (jaar)
Verzamelloonstaat Werkgeverskosten Kp. / Kd. (jaar)
Verzamelloonstaat cumulatief  
Werkkostenregeling  

 

Medewerkersniveau => Tabblad Overzichten:

Rapporten Grafieken
Loonstroken per run Looncomponenten per Periode
Rapporten looncomponenten Looncomponenten per Run
Twk wijzigingen  
Loonstroken per periode  
Verzonden signalen  
Medewerker wijzigingen  

Opmerkingen