UPA TKP: Pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de exportinstellingen voor TKP aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport.

Pensioenexport instellingen TKP vanaf 2020

Per 1-1-2020 gaat TKP over naar het UPA formaat. Om de pensioenexport te kunnen aanleveren op basis van dit nieuwe formaat, dient de pensioenexport instellingen opnieuw aangemaakt te worden op basis van de UPA TKP instellingen en geactiveerd per 2020. De volgende velden in de instelling dienen als volgt ingevuld te worden:

1. Klik op bedrijfsniveau op  (rechtsboven in het scherm) en kies in het uitklapmenu voor Pensioen Exportinstellingen onder Salarisinstellingen:

2. Klik op + Pensioen Exportinstellingen.

3. Selecteer het exportformaat UPA TKP, en vul de overige gegevens in en klik op Opslaan. 

Screenshot_2020-05-19_at_11.37.28.png

De velden dienen als volgt ingevuld te worden.

  1. Telefoon: telefoonnummer van de contactpersoon.
  2. Naam leverancier: naam van degene die het UPA-bericht verzendt. 
  3. Bedrijfs relatienummer: relatienummer van het bedrijf.
  4. Tijdvak: periodetype van de aangifte.

4. Vink de export aan om deze te activeren.

 Screenshot_2020-05-19_at_11.39.07.png

↓ Pensioen exportinstellingen TKP Detailhandel & Beveiliging (vóór 2020)

1. TKP Detailhandel instellingen

In het TKP klantenportaal zal de klant (bedrijf) eerst zijn loonheffingsnummer moeten activeren.

Eventueel kan de werkgever zijn accountantskantoor machtigen om de export in te sturen. In dat geval kan bij gebruikersnaam/wachtwoord de gegevens van de accountant ingevuld worden.

  1. Ga naar het bedrijfsniveau.
  2. Klik op Instellingen.
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen.

Klik op Pensioen Exportinstellingen.

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan.

Vink de export aan om deze te activeren. 

2. TKP Beveiliging instellingen

Deze instellingen zijn van toepassing vanaf 2017 t/m 2019.

In het TKP klantenportaal zal de klant (bedrijf) eerst zijn loonheffingsnummer moeten activeren.

Eventueel kan de werkgever zijn accountantskantoor machtigen om de export in te sturen. In dat geval kan bij gebruikersnaam/wachtwoord de gegevens van de accountant ingevuld worden.

screenshot-maurice.nmbrs.nl-2017-03-01-14-34-33.png
  1. Ga naar het bedrijfsniveau.
  2. Klik op Instellingen.
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen.

Klik op Pensioen Exportinstellingen.

Untitled.png

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan.

screenshot-maurice.nmbrs.nl-2017-03-01-14-38-10.png

Vink de export aan om deze te activeren. 

Foutmeldingen

Hieronder een beschrijving van de meest voorkomende meldingen die je kan krijgen bij het verzenden van de TKP detailhandel pensioenexport.

Melding LH-nummer 00011112222L01 hoort niet bij een werkgever bij fonds detailhandel.
Oorzaak Het loonheffingsnummer is nog niet geactiveerd in het klantenportaal van TKP.
Oplossing In TKP klantenportaal activeert de klant zijn loonheffingsnummer.
Melding XML-bericht voldoet niet aan de afgesproken berichtspecificatie
Oorzaak Deze foutmelding komt voornamelijk naar voren wanneer er een loonaangifte wordt geüpload in plaats van een pensioenaangifte.
Oplossing Uploaden van de correcte pensioenaangifte. Wanneer de melding zich voor blijft doen adviseren wij u om contact met TKP op te nemen.

 

Melding Aanleveraar is niet bevoegd gegevens aan te leveren voor LB-nummer
Oorzaak 1 Het startscherm (bij TKP) is nog niet bevestigd door de werkgever.
Oplossing De werkgever verzoeken het startscherm (bij TKP) te bevestigen en het bestand opnieuw aanbieden.  
Oorzaak 2 Het aangeleverde LB-nummer komt niet overeen met het door de werkgever bevestigde LB-nummer.
Oplossing  Het aangeleverde LB-nummer vergelijken met het door de werkgever bevestigde LB-nummer. Wanneer het geregistreerde LB-nummer niet correct is dan kunt u dat via TKP laten corrigeren. Na de correctie kunt u het bestand opnieuw aanleveren.

 

Melding Bericht < bericht nummer > aangemaakt op < datum aangemaakt > is eerder aangeleverd 
Oorzaak Het betreffende bestand is al eerder door TKP ontvangen. Een bericht kan slechts eenmaal door ons worden verwerkt.
Oplossing Controleer op het werkgeversportaal of de geregistreerde gegevens correct zijn. Bij vragen kunt u contact opnemen met TKP.

 

Melding Het bericht bevat een tijdvak die conflicteert met de aangifteperiode bij het LB-nummer
Oorzaak Het aangeleverde tijdvak komt niet overeen met de door de werkgever bevestigde verloningsperiode.
Oplossing Controleer het aangeleverde tijdvak en vergelijk dit met de geregistreerde verloningsperiode op het werkgeversportaal. Om de verloningsperiode te wijzigen kunt u contact met TKP opnemen.

 

Melding NOT_AUTHORIZED De aanlevering moet door uw administrateur worden gedaan.
Oorzaak Deze foutmelding komt naar voren als de verkeerde gebruikersnaam is ingevuld.
Oplossing Controleer de gebruikersnaam in de pensioen export instellingen

Melding Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak Deze melding wordt veroorzaakt doordat de pensioen export instellingen gekoppeld zijn aan twee bedrijven waarvan de runs niet bij elkaar aansluiten.
Oplossing Dit probleem kan opgelost worden door de pensioen export instellingen bij een bedrijf te ontkoppelen. 

Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

Branches

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die TKP ondersteunt:  

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar TKP wilt corrigeren, doe je dit op dezelfde manier als je de loonaangifte corrigeert. Dit betekent dat je hier een normale correctie-run voor kunt uitvoeren. 

Uitsluiten van medewerkers

Het is niet mogelijk om medewerkers uit te sluiten van de TKP-pensioenaangifte. Indien voor een medewerker geen pensioenpremie aangeleverd dient te worden, dan kan dit aangegeven worden bij het pensioenfonds.

Intrekking IKV

Vanuit TKP kan het verzoek komen om het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) van een medewerker in te trekken. Dit kan alleen als er een correctie (TWK) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Na het aanmaken van de export verschijnt het onderstaande halve rondje (rood omkaderd).

Screenshot_2020-05-08_at_09.06.22.png

Klik hierop om een intrekking toe te voegen.

Screenshot_2020-05-08_at_09.09.04.png

Voeg de intrekking toe door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden, samen met personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: van mei t/m juli is het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de pensioenaangifte: voor elke periode één intrekking.

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk