L1NDA

De koppeling tussen L1NDA en Nmbrs wordt gerealiseerd d.m.v. een API token. Zie dit artikel voor alle algemene informatie omtrent het koppelen via een API token. Onderstaand de informatie die specifiek voor de API-koppeling met L1NDA geldt. 

Business-omgeving of debiteurniveau
Bij een integratie voor een business omgeving, of op debiteurniveau, dien je een klantlogin aan te maken met het e-mailadres nmbrs@l1nda.nl. Zie verder dit artikel onder 'Hoe vraag ik een API token aan voor login op debiteurniveau?'

Accountantniveau
Je kunt deze integratie activeren op Masterniveau, zodat de koppeling met hetzelfde token voor meerdere bedrijven en debiteuren kan worden gebruikt. Klik hiertoe onder 'L1NDA instellingen' op 'L1NDA token activeren':

L1nda.png

Let op: de toegang van dit L1NDA token tot debiteuren en bedrijven is afhankelijk van de rechten van het account waarmee het token is geactiveerd. Als het gebruikte account bijvoorbeeld een filter op een bepaalde tag heeft zal met dit token slechts informatie van debiteuren vallend onder deze tag kunnen worden opgehaald. Het verdient dan ook aanbeveling om het L1NDA token te activeren met een account met maximale rechten in de omgeving, zodat de koppeling potentieel voor elke debiteur kan worden geactiveerd.

 

 

 

 

Opmerkingen