SVW

SVW

 API code Description  
1 A | Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook niet verzekerd is voor AWBZ  
2 B | Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook militair ambtenaar is in werkelijke dienst of met buitengewoon verlof  
7 G | Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands artiest of buitenlands beroepssporter is of behoort tot een buitenlands artiestengezelschap of sportploeg waarbij code loonbelastingtabel 221, 224 of 225 is toegepast.  
8 H | Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast omdat persoon binnenlands artiest is waarbij code loonbelastingtabel 220 is toegepast  
11 K | Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief  
12 L | Wel verzekeringsplichtig, afwijkend tarief zeelieden  
13 M | Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief  
14 N | Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven toegepast  

 

SVW Contribution

 API code Description (Inkomens afhankelijke bijdrage ZVW)
1 0 | None
2 1 | Hoog% + Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Werkgever
3 2 | Laag% + Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Werkgever
6 3 | Laag% + Zonder inkomensafhankelijke bijdrage Werkgever

Influence Insurance

 API code Description (Invloed verzekeringsplicht)
0 0 | Geen invloed
A A | Familie van eigenaar
4 B | Vorige eigenaar
5 D | Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen
6 E | Oproep/invalkracht met verplichting om te komen

Premium Reduction

 API code Description (Premiekorting)
1 0 | Geen arbeidsgehandicaptenkorting
8 5 | Werknemer met een arbeidshandicap
9 6 | Werknemer van 50 jaar of ouder die vanuit een bepaalde uitkeringssituatie in dienst is getreden
18 10 | Overgangsregeling Premievrijstelling WAO/WIA basis premie (60,5 jaar tot 62 jaar)
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk