Wat gebeurt er met het netto salaris in combinatie met de Werkbonus 2014?

Het is mogelijk dat er bij een bepaald fiscaalloon, de N-B berekening niet op het gewenste nettoloon uitkomt.

Door de werkbonus wordt de in te houden loonheffing in bepaalde intervallen van fiscaalloon lager naarmate het fiscaalloon hoger wordt. Zie bijvoorbeeld de witte maandtabel fiscaalloon 1336,50 t/m 1485,00.

Onze N-B berekening gaat uit van het gegeven dat een verandering in het brutoloon een kleinere verandering in het nettoloon tot gevolg heeft. Dit gaat door de werkbonus niet op in dit interval van het fiscaalloon, waardoor de N-B berekening niet kan convergeren naar de gewenste waarde.

Buiten dit interval van omgekeerde relatie tussen fiscaalloon en in te houden loonheffing komt de N-B berekening wel op uitkomsten die je verwacht.

 

Opmerkingen