Waarom een extra percentage bij het Bijzonder Tarief in 2015?

Bijzonder tarief op loonstrook wordt vernieuwd weergegeven:

Vanaf heden wordt het percentage (eventueel) opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het 'standaard tarief' plus 'verrekenings%' welke nieuw is in de tabel bijzonder tarief 2015.

Tabel bijzondere beloningen
Er is dit jaar een wijziging in de tabel bijzondere beloningen, zowel bij de witte als bij de groene tabel. Dat heeft te maken met de op- en afbouw van de arbeidskorting en/of de afbouw van de algemene heffingskorting. Dit als gevolg van de verschillen die door deze inkomensafhankelijke regelingen ontstaan tussen de inhouding volgens de regels van de loonbelasting en de inkomstenbelasting. Vanuit de politiek is aangedrongen op maatregelen tegen deze verschillen, waaronder deze aanpassing.

In de tabellen van 2015 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren. Zie kolom "verrekenings% loonheffingskorting in onderstaande tabel:

Het bijzonder tarief kan bijvoorbeeld 56% zijn. Dit houdt dus in het standaard tarief plus het standaard tarief verrekenings% loonheffingskorting.

"Het extra percentage hoeft voor de werknemer niet afzonderlijk zichtbaar te zijn op de loonstrook. Het hoeft ook niet op de jaaropgaaf te komen. Als op uw loonstrook het percentage van de tabel bijzondere beloningen staat, mag dat ook bijvoorbeeld 56% zijn. De loonstrook is namelijk een civiele verplichting en geen verplichting vanuit de Belastingdienst." (Bron oswo)

In Nmbrs wordt het bijzonder tarief en het verrekebings% tarief apart weergegeven bovenaan de loonstrook. Als er tegen bijzonder tarief wordt verloond, dan zullen de waarden bij elkaar opgeteld worden.

Hieronder een voorbeeld:

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk