UPA Centric: Pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de exportinstellingen voor Centric aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport.

Houdt er rekening mee dat Nmbrs momenteel nog geen ontvangstsignaal vanuit Centric terugkrijgt. Gevolg hiervan is dat de exports in Nmbrs de status Verzonden hebben, in plaats van Ontvangen. Zodra deze ontvangstsignalen wel verstuurd worden en in Nmbrs, dus ook de status Ontvangen kan worden getoond, zullen wij dit melden in een updatebericht.

Let op: de "oude" pensioenexports naar Syntrus Achmea staan ook onder pensioeninstelling Centric. Deze kunnen wel de status Ontvangen hebben!

 

Pensioenexportinstellingen UPA Centric (vanaf 2020)

Per 2020 is Centric overgegaan naar het UPA-formaat. Om de pensioenexport te kunnen aanleveren op basis van dit nieuwe formaat dienen de pensioenexportinstellingen opnieuw aangemaakt te worden op basis van de UPA Centric-instellingen en geactiveerd te worden per 2020. Volg onderstaande stappen om een nieuwe pensioenexportinstelling aan te maken.

1. Klik op bedrijfsniveau op  (rechtsboven in het scherm) en kies in het uitklapmenu voor Pensioen Exportinstellingen onder Salarisinstellingen:

2. Klik op + Pensioen Exportinstellingen:

 

3. Selecteer het exportformaat UPA Centric, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan:
Let op: vanaf 2021 dien je te kiezen voor de instellingen UPA centiric (2021)

Screenshot_2020-05-07_at_14.25.12.png 

De volgende velden in de instelling dienen als volgt ingevuld te worden:

  1. Telefoon: Vul hier het telefoonnummer in van de contactpersoon.
  2. Naam leverancier: Vul hier de naam in van degene die het UPA-bericht verzendt. 
  3. Nummer leverancier: Vul hier het relatienummer in van de leverende partij (Het nummer leverancier wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers). Voor Business klanten is dit hetzelfde nummer dat je invult bij bedrijf relatienummer.
    Vanaf 2021 dien je of als aanleverende partij een eigen leveranciersnummer aan te vragen bij centric waaronder je de aanlevering kan doen. Of je kan de aanlevering van de pensioen export doen door het leveranciersnummer van Nmbrs in te voeren. Het leveranciersnummer van Nmbrs is: P14429584
  4. Bedrijfs relatienummer: Vul hier het relatienummer in van het bedrijf.
  5. Tijdvak: Vul hier het periodetype van de aangifte in.

4. Vink de export aan om deze te activeren.

Screenshot_2020-05-08_at_09.28.06.png 

 

↓ Pensioen exportinstellingen (vóór 2020)

1. Klik op bedrijfsniveau op  (rechtsboven in het scherm) en kies in het uitklapmenu voor Pensioen Exportinstellingen onder Salarisinstellingen.
2. Klik op + Pensioen Exportinstellingen. 
3. Selecteer het exportformaat Centric, en vul de overige gegevens in en klik op Opslaan. 

4. Vink de export aan om deze te activeren. 

Screenshot_2020-05-08_at_10.25.36.png

  

Branches


Correcties

Een correctie van de pensioenexport naar Centric kun je, net als een correctie van de loonaangifte, via een TWK-run verwerken. 

Uitsluiten van medewerkers

Centric wil voor alle werknemers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hier vallen ook die werknemers onder, die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. Centric wil deze werknemers toch ontvangen, zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast, en de medewerker terecht (nog) geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden.

Het is daarom niet mogelijk om een werknemer uit te sluiten in de export.

Let op: uitzondering op het bovenstaande is een stagiair. Voor een stagiair kunnen de brancheregelingen uitgezet worden. In het exportbestand dient dan echter wel de code aard arbeidsverhouding (CdAard) 7| Stagiair meegegeven te worden. Daarnaast moet het veld Code invloed verzekeringsplicht (CdInvVpl) niet aangeleverd worden. 

Intrekking IKV

Vanuit Centric kan het verzoek komen om het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) van een medewerker in te trekken. Dit kan alleen als er een correctie (TWK) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Na het aanmaken van de export verschijnt het onderstaande halve rondje (rood omkaderd).

Screenshot_2020-05-08_at_09.06.22.png

Klik hierop om een intrekking toe te voegen.

Screenshot_2020-05-08_at_09.09.04.png

Voeg de intrekking toe door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden, samen met personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: van mei t/m juli is het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de pensioenaangifte: voor elke periode één intrekking.

 

Productkenmerken

Centric maakt gebruik van productkenmerken voor specifieke brancheregelingen om de premies te herkennen in hun systeem. Kijk hier voor het juiste productkenmerk dat Centric verwacht en ga naar het meest recente productoverzicht. Dat wordt bijvoorbeeld zo benoemd: "Productoverzicht 2018 1.3".

 

Foutmeldingen

Melding 4-weken verloning in combinatie met maandexport
Oorzaak Als werknemers in dienst treden
Oplossing Neem contact op met Centric om het periodetype van de pensioenaangifte per ingang van het betreffende jaar aan te passen van per maand naar per 4 weken. Het aangifteperiodetype kan zonder problemen in het verleden worden veranderd.

Maak in Nmbrs nieuwe Centric instellingen aan met periodetype per 4 weken. (Verwijder niet de oude, want dan verwijder je ook alle eerder ingestuurde aangiften. Het is beter om die te bewaren mocht er iets mis gaan.) 

Maak nieuwe pensioen exports aan en stuur deze in. 
De medewerker die in dienst komt zal nu meegenomen worden in de export in de periode van indiensttreding.
Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk