Inrichten werkkostenregeling

Nmbrs kent vijf berekeningsmethoden voor werkkosten: twee op basis van het werkelijk fiscaalloon en drie op basis van het geschatte (ingegeven) fiscaalloon.

Hoe de verschillende methoden werken en waar je deze kan instellen vind je in: Berekeningsmethoden voor werkkostenregeling

 

Grondslag voor de werkkosten
Op systeemniveau is een aantal looncomponenten voorgedefinieerd als werkkostenvergoedingen; deze looncomponenten "vullen" de Grondslag Werkkostenregeling wn (10060).

Welk looncomponenten dit zijn en hoe je zelf deze grondslag kan toevoegen of uitsluiten wordt beschreven in: Grondslag voor de werkkosten (welke looncomponenten tellen in de werkkosten)

 

Loonbestanddelen aanmerken als eindheffingsloon

Kies een onbelaste looncode uit de systeem looncodes en voeg daar grondslag 10060 aan toe. Zie voor meer uitleg hierover: Grondslag voor de werkkosten (welke looncomponenten tellen in de werkkosten)

 

Werkkostenvergoedingen uit de financiële administratie
Naast de looncomponenten uit de salarisadministratie moeten de werkkosten die rechtstreeks in de financiële administratie zijn ingevoerd worden aangevuld. Je financiële administratie dient je op de hoogte te stellen van de door jou verstrekte vergoedingen die vallen onder de vrije ruimte.
Je kunt het totaal van deze werkkostenvergoedingen inboeken als bedrijfslooncomponent: 5670 "Werkkosten uit financiële administratie".

Hoe je deze kunt toevoegen kun je vinden in: Werkkostenvergoedingen uit de financiële administratie.

 

Overzicht werkkostenregeling (salarisdocument)
Er is een overzicht beschikbaar bij de Salarisdocumenten; dit is ook zichtbaar voor de documentviewer.

Meer informatie over dit overzicht vind je in het volgende artikel: Salarisdocument: Overzicht werkkostenregeling.

Loon uit vroegere dienstbetrekking in de Werkkostenregeling

Indien er sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking (groene tabel) en dit is minder dan 10% van het fiscaal loon dan mag dit loon meegenomen worden in de berekening van de vrije ruimte.

Als het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van het fiscaal loon is mag dit loon in zijn geheel niet meegenomen worden in de berekening van de vrije ruimte

Dit wordt automatisch berekend en getoond in het salarisdocument 'Overzicht werkkostenregeling'.

Werkkostenregeling bij nieuwe klanten

Indien je ofwel een nieuwe klant bent en bedrijven gaat verlonen in het komende jaar zonder cumulatieve waardes vanuit het afgelopen jaar, ofwel als bestaande klant een nieuw bedrijf gaat verlonen in het komende jaar, kun je voor de werkkostenregeling op de volgende manier de eindafrekening WKR opboeken.

De cumulatieve waardes fiscaal loon en vrije ruimte kunnen niet in het komende jaar geboekt worden. Het is wel mogelijk om het bedrag aan eindheffing voor de WKR handmatig op te geven als bedrijfslooncomponent. Hiervoor dien je looncode LC8235 te gebruiken in periode 01 van het komende jaar. Dit leidt ertoe dat de daadwerkelijk af te dragen eindheffing terechtkomt in de loonaangifte van de eerste periode van het komende (nieuwe) jaar.

Let op! Alvorens de opgegeven waarde op LC8235 wordt meegenomen in de loonaangifte dient er wel een (TWK) run gedraaid te worden over de opgegeven periode nádat deze opgave is gedaan.

Opmerkingen