MaetisArdyn

Koppeling met Nmbrs®

Voor de koppeling met MaetisArdyn dienen eerst de klantgegevens voor beoordeling naar MaetisArdyn te worden gestuurd. Vervolgens moet deze arbodienst in Nmbrs worden aangemaakt en tot slot dienen de gewenste bedrijven hieraan te worden gekoppeld. Voor meer informatie over deze drie stappen lees het onderstaande artikel:

Maetis Ardyn Support 

Over MaetisArdyn

Duurzame inzetbaarheid, een veranderende ziektewet en vergrijzing. Deze tijd vraagt om nieuwe arbodienstverlening. MaetisArdyn is met haar resultaatgerichte aanpak dé partner van de werkgever en werknemer in nieuwe arbotijden. We werken graag met iedere werkgever samen om het succes van hun organisatie te vergroten. Dit doen we door werkgevers en leidinggevenden te begeleiden bij hun gezondheidsbeleid en werknemers te helpen zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun toekomst.

Over de integratie

Het is mogelijk om zowel verzuim XML berichten als bepaalde wijzigingen in werknemersgegevens (automatisch) te verzenden naar MaetisArdyn, zie onderstaande lijst met acties. Uiteraard dient er wel een koppeling tussen Nmbrs en MaetisArdyn actief te zijn; zie het artikel onder "Koppeling met Nmbrs®" voor de inrichting daarvan.

Actie:

 • Dienstverband verwijderd 
 • Uitdienst datum gewijzigd of verwijderd
 • Medewerker aanmaken (via wizard) 
 • Wijzigingen in afdeling
 • Wijzigingen in contract
 • Wijzigingen in functie 
 • Nieuw dienstverband 
 • Wijzigingen in SVW instellingen
 • Wijzgingen in Personalia
 • Wijzigingen in rooster 
 • Wijzigingen in adres 
 • Standaard adres is gewijzigd 
 • Wijzigingen in functie/afdeling/adres en personalia via mutatieformulier
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk