Template: Administrator gebruiker

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template administrator gebruiker.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De klant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De klant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

Explorer: Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten Bedrijf   x
Grootboekrekeningschema   x
Bedrijf Instellingen   x
Bedrijf Looncomponenten   x
Proforma   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon bedrijf   x
Default medewerker   x
Documenten Bedrijf   x
Invoer NOW-uren   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime Rooster   x
HR Documenten   x
Bedrijf functie model   x
Import / Export Bedrijfsniveau   x
Import / Export Geavanceerd   x
Informatie Bedrijf   x
Journaalposten Export   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Loonheffingnummer   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Kaart   x
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Salaris Output Checker   x
Pensioen Export   x
Pensioen Exportinstellingen   x
Reiskostenregeling   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht Kostenpl.   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Geslacht   x
Reserveringen   x
Pensioen Foutmeldingen   x
Run aanvraag   x
Run Controle   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen   x
Salaris Instellingen   x
Snelinvoer   x
Svw Tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Werkkostenregeling Instellingen   x
Payroll workflow Instellingen   x
Workflow overview   x
Payroll workflow takenlijst   x
Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten Medewerker   x
Beoordeling en Functionering   x
Brancheregelingen   x
Dienstverband   x
Document ondertekenen   x
Document Sjablonen   x
Documenten Medewerker   x
Proforma   x
Medewerker instellingen   x
Extra Uren/Dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO Model   x
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per Periode   x
Looncomponenten per Run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Exportinstellingen   x
Personalia   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / Levensloop   x
Taken   x
Twk wijzigingen   x
Urenregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
Others: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopiëren   x
Extra dienstverband creëren   x
Bedrijven jaarwissel   x
Bulk Change Manager   x
Tabs: Home Lezen Schrijven
HR Workflows overzicht   x
Mijn payroll workflow taken   x
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mijn Taken   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Run Controle   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Explorer: Lezen Schrijven
Medewerkers: Lezen Schrijven
Workflow: Lezen Schrijven
Workflow (global)   x
Instellingen: Lezen Schrijven
Actiepunten   x
AFAS Profit Settings   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Bedrijven beheer   x
Cash instellingen   x
Contactpersoon   x
Branches   x
Grootboek Rekening Schema   x
Loonmodel   x
Salaristabel   x
Urenmodel   x
Default medewerker instellingen   x
Documenten Debiteur   x
Exact Online Instellingen   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Urenreservering Model   x
Urenreservering Model x  
Import / Export Geavanceerd   x
Logins   x
CAO Model   x
CAO Model x  
Auto v/d zaak   x
Links   x
Loonaangifte XML converter   x
Manager login   x
Managers   x
Medewerker beheer   x
Medewerker login   x
Moneybird instellingen   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Personeel   x
Reeleezee instellingen   x
Verwijder data per bewaartermijn & datatype   x
Reservering Model   x
Reservering Model x  
Rollen en verantwoordelijkheden   x
RSS instellingen   x
Roostermodel   x
Roostermodel x  
HR Signaalinstellingen   x
SnelStart instellingen   x
Branches x  
Grootboek Rekening Schema x  
Loonmodellen x  
Salaristabellen x  
Urenmodellen x  
Systeemsjablonen en rollen in kaart brengen x  
Systeem Urencodes x  
HR Workflow instellingen   x
Template users   x
Tijdregistratie   x
Document Sjablonen   x
Twinfield instellingen   x
Unit4 instellingen   x
Verlofmodel x  
Verlofmodel   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim Casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Visma Settings   x
Visma.net   x
Webhook instellingen   x
Payroll workflow Instellingen   x
Overzichten: Lezen Schrijven
Bedrijf - Aangepaste Rapporten   x
Bedrijf - Actiepunten   x
Bedrijf - Gebruikersaccount lijst   x
Bedrijf - Verzonden signalen   x
Medewerker HR algemeen - Aangepaste Rapporten   x
Medewerker HR algemeen - Auto v/d zaak   x
Medewerker HR algemeen - Dienstverband   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker documenten   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker NAW   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker opleidingen   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker verjaardag   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker verstrekkingen   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht Afdelingen   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht Contracten   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht man/vrouw   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofregistratie   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofsaldo   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuim   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofoverzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofoverzicht met wettelijk verlof   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuim XML meldingen   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimmelding Overzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimoverzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker Payroll - Looncomponenten per periode   x
Medewerker Payroll - Loonheffing Instellingen   x
Medewerker Payroll - Medewerker SVW instellingen   x
Medewerker Payroll - Medewerker Uren & salaris   x

Opmerkingen