CASH integratie

Er kan een koppeling met CASH worden gerealiseerd, zodat journaalposten vanuit Nmbrs automatisch naar CASH kunnen worden verzonden. Dit artikel beschrijft de integratie met CASH. De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

Bij gebruik van deze koppeling worden de journaalposten in geval van een correctie automatisch gesplitst per periode. Ook worden, indien hier gebruik van wordt gemaakt, de journaalposten automatisch gesplitst per kostenplaats en kostensoort.

LET OP: De koppeling is alleen geschikt voor Cash Web en werkt niet met de Cash Win omgeving.

 

Autorisatie CASH

Ga naar tabblad Instellingen en klik op CASH instellingen onder Integratie:Klik op "Nieuw account":

screenshot_02.png

Wanneer je inlogcodes zijn goedgekeurd ga je naar het tweede tabblad (Administraties).  Klik vervolgens op "Nieuwe mapping" om een administratie in Nmbrs aan een administratie in CASH te koppelen:

screenshot_03.png

Koppel de bedrijven en geef een dagboekcode in.

 

Verzending naar CASH


Je dient in de workflow van het bedrijf de actie "Journaalposten verzenden" aan te vinken, desgewenst als een automatische actie.

 

Je kunt nu via de workflow en via het dashlet Journaalposten Export de journaalposten verzenden. Verstuur de Journaalposten naar CASH door op het logo te klikken:

 

Wanneer er een foutmelding in Nmbrs optreedt wanneer de journaalposten verzonden worden naar CASH kan het volgende artikel worden geraadpleegd om de oorzaak en oplossing te achterhalen:

In onderstaand artikel staan verschillende foutmeldingen (met oorzaak en oplossing) beschreven die kunnen verschijnen wanneer de journaalpost in CASH wordt ingelezen:

 

Foutmeldingen: CASH

Melding De XML import is nog niet verwerkt door een administratie en de transactie is nog in behandeling
Oorzaak Het account waarmee de CASH koppeling tot stand is gebracht, heeft te weinig rechten om de journaalposten in te lezen in CASH.
Oplossing Het account welke koppelt met CASH, dient een gebruiker te zijn in de administratie van de klant.

 

 

Opmerkingen