Nmbrs® aanpassingen voor 2015

Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen die zijn gedaan in Nmbrs® voor het jaar 2015. Bij elk onderwerp staat vermeld of er een actie van u als Accountant of Business gebruiker verwacht wordt.

De engine van 2015 is beschikbaar

Vanaf vandaag (dinsdag 23 december) is het mogelijk om de jaarwissel te verwerken en de (interactieve) loonstroken te bekijken. Vanaf maandag 29 december is het mogelijk om januari (periode 1) te runnen. 

 • Nmbrs® master branches worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2015. Uw eigen branches dient u zelf aan te passen.
  Door een brancheregeling met startperiode in 2015 op te slaan, worden alle regels in de branche actief in 2015. U kunt geen normale run maken voor een bedrijf met een branche die niet geactiveerd is in 2015. U kunt dan wel een pre-run maken.
 • Nmbrs® salaristabellen worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2015. Uw eigen salaristabellen dient u zelf aan te passen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is in 2015 aangepast naar 65 jaar en 3 maanden. Loonheffingen, premiekortingen en run controles houden in 2015 rekening met deze nieuwe AOW-leeftijd.

Werkkostenregeling

Het volgende verandert in de werkkostenregeling per 1 januari 2015:

 • Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers.
 • Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% naar 1,2% van uw totale fiscale loon.
 • U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak.

Voor meer informatie over de WKR verwerken binnen Nmbrs: Werkkostenregeling (vanaf 2015)

Nuttige link: Werkkostenregeling (belastingdienst)

 

Veranderingen in de heffingskortingen

Arbeidskorting gaat omhoog voor lagere inkomens en omlaag voor hogere inkomens
De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2015 verhoogd naar maximaal € 2.220.

Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens verder afgebouwd. In 2015 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking als dit inkomen meer is dan € 49.770 per jaar, maar niet meer is dan € 100.670. De arbeidskorting is € 184 als het inkomen uit
tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 100.670. Deze bedragen gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn.

Afbouw algemene heffingskorting gaat omhoog
De algemene heffingskorting wordt in 2015 verhoogd naar maximaal € 2.203.

Daarnaast wordt de algemene heffingskorting verder afgebouwd met 0,32%. Dit betekent dat in 2015 de algemene heffingskorting wordt afgebouwd met 2,32% van het inkomen uit werk en woning, als dit inkomen € 19.822 of meer is per jaar, maar niet meer dan € 56.935. Voor 2015 is de algemene heffingskorting
maximaal € 2.203 en minimaal € 1.342. Deze cijfers gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn.

Als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, is de heffingskorting maximaal € 1.123 en na afbouw minimaal € 685.

Dit wordt automatisch door Nmbrs toegepast in 2015, voor meer informatie zie de belastingdienst: Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

 

Aangifte loonheffingen (veranderingen)


De belangrijkste veranderingen in de aangifte loonheffingen zijn:


Het vervallen van de code aard arbeidsverhouding 19

Het toevoegen van de rubriek premiekorting jongere werknemers

Het vervallen van de rubriek afdrachtvermindering onderwijs
Het vervallen van de rubriek loonvermindering code bevalling en zwangerschap
Het vervallen van de rubriek pseudo-eindheffing hoog loon


Het vervallen van de rubrieken voor de volgende eindheffingen:

 • eindheffing loon met een bestemmingskarakter
 • eindheffing bezwaarlijk te individualiseren loon
 • eindheffing geschenken in natura
 • eindheffing bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen

Dit is door Nmbrs aangepast voor 2015, voor meer informatie zie de belastingdienst: Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

 

Nieuwe looncomponenten voor 2015

Voor 2015 zijn er twee nieuwe looncomponenten toegevoegd:

Bedrijfslooncomponent 8118: premiekorting jongere wn

 • Dit is het bedrijfslooncomponent voor de premiekorting jonge werknemers. Deze zullen we net zo koppelen als het reeds aanwezig looncomponent "8116 premiekorting in dienst oudere wn bedrijf", ook voor de reeds eigen aangemaakte grootboekschema's

Bedrijfslooncomponent  8235: eindafrekening WKR

 • Dit is de eindheffing voor de WKR die in januari 2016 meegaat in de loonaangifte.
  Deze zullen we net zo koppelen als het reeds aanwezig looncomponent "8233 Eindheff. Werkkostenregeling.", ook voor de reeds eigen aangemaakte grootboekschema's.

Dit is een ander looncomponent dan de tussentijdse betalingen van de eindheffing WKR 8233 Eindheff. Werkkostenregeling.

Jaarwissel wizard

De jaarwissel wizard voert een aantal acties uit, drie van deze zijn optioneel, welke in de jaarwissel wizard te selecteren zijn.

 1. (optioneel) Neem het verlofsaldo van de medewerkers mee naar het nieuwe jaar.
 2. (optioneel) Neem de verlofinstellingen van de medewerkers mee naar het nieuwe jaar.
 3. (optioneel) Bereken jaarloon BT op basis van het fiscaal loon van vorig jaar.
 4. Gedifferentieerde WGA percentages en de Zw worden aangepast als het bedrijf in het dashlet SVW tabel de onderstaande instellingen heeft
  • Als gediff. WGA wg = 0,5 * het sectorale premie en gediff. WGA wn = 0,5 * sectorale premie, dan worden voor de gediff. WGA wg en voor de gediff. WGA wn 0,5 * sectorale premiepercentage ingevuld.
  • Als gediff. WGA wg = sectorale premie en gediff. WGA wn = 0, dan wordt voor de gediff. WGA wg het sectorale premiepercentage ingevuld.
  • Als gediff. WGA flex wg = 0,5 * sectorale premie en gediff. WGA flex wn = 0,5 * sectorale premie, dan worden voor de gediff. WGA flex wg en voor de gediff. WGA flex wn 0,5 * het sectorale premiepercentage ingevuld.
  • Als gediff. WGA flex wg = sectorale premie en gediff. WGA flex wn = 0, dan wordt voor de gediff. WGA flex wg het sectorale premiepercentage ingevuld.
  • Zw wg % = sectorale premie dan wordt de Zw aangepast naar het nieuwe premiepercentage.
 5. Het actief jaar van het bedrijf verandert van 2014 in 2015.
 6. Werkkostenregeling, als er geen werkkostenregeling is geselecteerd voor periode 1 (2015) dan passen we de methode "Afrekenen januari volgend jaar" toe.

Als u de jaarwissel wizard niet gebruikt, dienen bovenstaande instellingen handmatig aangepast te worden.

Let op! Als de bedrijf SVW instellingen voor 2015 handmatig worden ingevuld voordat de jaarwissel uit wordt gevoerd, dan worden de handmatig ingevoerde instellingen overschreven door de automatisch gegenereerde instellingen van de jaarwissel wizard.

 

Pensioenexport

De pensioenexport naar APG en Syntrus Achema zijn aangepast voor 2015.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk