Een gemoedsbezware werknemer verwerken

Binnen Nmbrs wordt de gemoedsbezwaarde werknemer niet ondersteund.

Als het om de presentatie op de loonstrook gaat, dan kan eventueel de omschrijving van de Zvw-looncode aangepast worden in het loonmodel.

Werknemer is gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen:
U betaalt de premies werknemersverzekeringen. Die verwerkt u op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen als bij een niet-gemoedsbezwaarde werknemer (zie ook: Aangifte loonheffingen en jaaropgaaf). Er is geen sprake van premievervangende loonbelasting.

Ook al is uw werknemer gemoedsbezwaard, u mag toch maximaal 50% van de gedifferentieerde premie WGA die u als werkgever moet betalen, verhalen op het nettoloon van de werknemer.

Werknemer is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen en de Zvw:
In de meeste gevallen betaalt u werkgeversheffing Zvw. In een aantal gevallen houdt u bijdrage Zvw in. Als uw (ex-)werknemer een ontheffing heeft voor de AWBZ - en daarmee automatisch ook een ontheffing voor de Zvw - zijn er dus 2 situaties mogelijk:

1) U moet werkgeversheffing Zvw betalen. In dat geval is er geen sprake van bijdragevervangende loonbelasting. U betaalt de werkgeversheffing Zvw en verwerkt deze op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen als bij een niet-gemoedsbezwaarde werknemer.
2) U moet bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon van uw werknemer. U houdt dan bijdragevervangende loonbelasting in in plaats van de bijdrage Zvw. De bijdragevervangende loonbelasting is net zo hoog als de bijdrage Zvw die zij vervangt

(bron: http://www.belastingdienst.nl/)

Opmerkingen

  • Avatar
    Marloes van der Meulen

    Is al bekend of dit binnenkort wel ondersteund gaat worden?

  • Avatar
    Sanne Muijs-van den Bosch

    Zou fijn zijn als dit wel ondersteund gaat worden in Nmbrs