Introductie Metaal en Techniek Branche

Dit artikel beschrijft welke brancheregelingen, salaristabellen en CAO's worden ondersteund binnen de Metaal en Techniek branche. Ook lees je hoe deze brancheregeling in Nmbrs wordt berekend en moet worden ingericht en hoe de pensioenexport wordt ingesteld.

Ondersteunde brancheregelingen

Onderstaand een overzicht van de brancheregelingen die in Nmbrs aanwezig zijn.

 • 0125| Carrosseriebedrijf
 • 0127| Goud- en Zilvernijverheid
 • 0126| Technisch Installatiebedrijf
 • 0128| Isolatiebedrijf
 • 0129| Metaalbewerkingsbedrijf
 • 0130| Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf
 • 0134| Scheepsbenodigdhedenhandelaren
 • 0171| Tankstations en Wasbedrijven
 • 0242| Metalektro

De salaristabellen die voor deze branche kunnen worden geselecteerd staan hieronder. Binnen Nmbrs worden AVV en principe akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie daarover.

 • 824| M&T/ Klein Metaal
 • 825| M&T/ Klein Metaal leeftijdstredes
 • 823| Bovag CAO
 • 829| Bovag CAO leeftijdtredes
 • 1285| Tankstations en wasbedrijven

Berekening brancheregeling

De Metaal & Techniek Pensioen brancheregelingen is een jaarregeling, wat inhoudt dat het januarisalaris (of de periode dat de medewerker indienst komt) bepalend is voor de gehele jaargrondslag. Alleen het parttime percentage (deeltijdfactor) heeft invloed op de hoogte van de pensioeninhouding gedurende het jaar.

De berekening heeft een maximum grondslag van 70.000 (vanaf 2015). Er is tevens een franchise aanwezig en de regeling rekent standaard inclusief vakantiegeld.

Naast de pensioeninhouding zijn er ook regelingen voor Sociaal fonds (SFM), Onderwijs & Opleidings Fonds (OCC), Wia-werknemersverzekering, WGA Basis (keuze).

Het ANW-pensioen is geen standaardregeling. De ANW-premie is geen berekende premie maar een bedrag per geboortejaar. Aangezien deze regeling afhankelijk is van zowel het verzekerde bedrag als de leeftijd van de deelnemer moet er gerekend worden met een "dubbele staffel". Deze mogelijkheid is helaas niet aanwezig in Nmbrs. Het bedrag kan handmatig worden ingehouden via gebruik van een looncode. 

De brancheregelingen zijn er voor zowel werknemers met een rooster als uurloners.

In geval van vierwekenverloning dient men handmatig het percentage vakantiegeld in de regeling aan te passen naar 8,3846% voor de correcte berekening van het jaarloon. Dit kan in Nmbrs aangepast worden via het dashlet Brancheregelingen op tabblad Instellingen op bedrijfsniveau.

Zie voor de berekening en een rekenvoorbeeld:

 

Inrichting

De eindleeftijd van de WIA-regelingen bij de Metaal en Techniek branches is niet te bepalen. De AOW-leeftijd is tegenwoordig flexibel en kan per werknemer verschillen. De eindleeftijd voor deze regelingen is nu op "tot 65" gezet. Indien voor een deelnemer de premie eerder stopt kan deze op "0" worden gezet. Als een medewerkers in aanmerking komt voor de verlaagde premie dan kan dit handmatig worden aangepast.

Volgens het pensioenreglement dient bij een vier-weken bedrijf de pensioengrondslag gebaseerd te worden op het salaris in de tweede periode, waarbij het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dit jaar zijn verhoogd volgens CAO-afspraken in de Metaal en Techniek buiten beschouwing blijft. Dit is in Nmbrs niet mogelijk. Mocht een medewerker een salarisverhoging (geen cao verhoging) hebben gekregen in de tweede periode dan kan de pensioengrondslag handmatig worden aangepast.

Het parttime percentage heeft invloed op de pensioengrondslag gedurende het jaar. Welke urencodes er meetellen voor de brancheberekening kan teruggevonden worden bij de Systeem Salarisinstellingen.

Zie hieronder hoe je een branche dient te selecteren:

 

ADV-dagen verwerken

Het is in de Metaal en Techniekbranches mogelijk om 40 uur per week te werken en 38 uur betaald te krijgen, i.c.m. 2 extra verlofuren (ADV-uren). De verloonde uren zijn dan op basis van een 38 urige werkweek en het verlof is op basis van 40 uur.
Dit wordt in principe niet ondersteund in Nmbrs, maar dit artikel beschrijft een manier om dit wel goed te verwerken.


 

Pensioenexport

Voor deze branche wordt geen pensioenexport ondersteund.

 

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk