Agrarisch

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Agrarische branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 187 | Bos en natuur raam
 • 243 | Hoveniersbedrijf in Nederland
 • 245 | Tuinzaadbedrijven
 • 423 | Rundveeverbetering in Nederland
 • 634 | Bedrijfsverzorgingsdiensten Land- en Tuinbouw
 • 725 | Groen, Grond en Infrastructuur
 • 830 | Groenvoederdrogerijen; Grasdrogerijen
 • 892 | Varkensverbetering in Nederland
 • 1506 | Paddestoelen
 • 1841 | Bloembollen, Groothandel in - v/h bloembollenbedrijf
 • 1869 | Glastuinbouw
 • 1944 | Open Teelten
 • 1945 | Productiegerichte Dierhouderij

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 202 Agrarische Branche (Bedrijfsverzorging)
 • 203 Agrarische Branche (Bloembollengroothandel)
 • 204 Agrarische Branche (Bos en Natuur)
 • 205 Agrarische Branche (Dierhouderij)
 • 206 Agrarische Branche (Glastuinbouw)
 • 207 Agrarische Branche (Groenvoederdrogerijen)
 • 208 Agrarische Branche (Hoveniersbedrijf)
 • 209 Agrarische Branche (Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen)
 • 210 Agrarische Branche (Open Teelten)
 • 211 Agrarische Branche (Paddenstoelenteelt)
 • 212 Agrarische Branche (Rundveeverbetering)
 • 213 Agrarische Branche (Varkensverbetering)
 • 239 Agrarische Branche (Tuinzaadbedrijf)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 1869 | Glastuinbouw Loongebouw A
 • 1870 | Glastuinbouw Loongebouw B
 • 243 | Hoveniersbedrijf
 • 1944 | Open Teelten

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan per 2021 het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. Aangiftes over voorgaande jaren kunnen handmatig worden aangeleverd op de website van pensioenfonds Colland

↓ Berekening

De pensioenregeling Colland Pensioen BPL regeling (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon voor de branche. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een minimum grondslag, een maximum grondslag en een franchise per dag. Deze bedragen worden berekend op basis van de gemiddelde gewerkte dagen afgerond naar boven (BPL dagen). Er wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op:
 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Berekening
1. Grondslag (A): SV loon voor de branche
2. BPL parttime factor (B) (afronden op 4 decimalen): Werkelijk gewerkte uren werknemer / werkelijke fulltime rooster uren
3. Maximum grondslag (C): Maximum grondslag per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
4. Grondslag (D): Als C < A dan C, anders A
5. Franchise (E): Franchise per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
6. Grondslag (F): D - E
7. Minimum grondslag (G): Minimum grondslag per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
8. Toegepaste grondslag: Als F < G dan G, anders F.

Rekenvoorbeeld
Voor het rekenvoorbeeld wordt een fulltime werknemer genomen in een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 •  SV loon voor de branche = 2000
 •  Gewerkte uren = 100
 •  Werkelijke Bedrijfsuren per periode = 159,6
 •  Maximum per uur = 26,59962
 •  Franchise per uur = 6,68078
 •  Minimum grondslag per uur = 1,194737

Stap

Berekening

Uitkomst

1.       Grondslag (A)

 

2000

2.       BPL (B)

100 / 159,6

0,6266

3.       Maximum grondslag (C)

26,59962*159,6*0,6266

2660,10

4.       Grondslag (D)

2000 < 2660,10

2000

5.       Franchise (E)

6,68078*159,6*0,6266

668,11

6.       Grondslag (F)

2000- 1112.56

1331,89

7.       Minimum Grondslag (G)

1,194737*159,6*0,6266

119,48

8.       Toegepaste grondslag

1331,89 > 119,48

1331,89

 

 

 

Inrichting

 • 40 contracturen per week

Op de volgende manier kan er eenvoudig een medewerker met 40 contracturen in de week worden verwerkt.

 1. Maak op bedrijfsniveau een fulltime rooster aan van 38 uur per week
 2. Bij bedrijfsinstellingen kan de optie "toestaan Parttime percentage boven 100%" worden aangevinkt
 3. Maak een verlofgroep aan en vul hier een fulltime verlofsaldo in gebaseerd op een werkweek van 38 uur en kies bij afrondmethode voor de optie "heel/half uur"  
 • Inhouding (ouderschaps) verlof

Ouderschapsverlof kan ingericht worden met de volgende urencodes (UC) 3039, 3040 en 3042. UC 3039 en 3040 kunnen negatief opgegeven worden en resulteren op de loonstrook in looncode (LC) 1050. Hiermee worden de opgegeven uren meegenomen in de branche berekening en verlaag je de premiegrondslag. 

In de situatie dat een werknemer de pensioenpremie vrijwillig voortzet door wg en wn premie te betalen, kan dit door UC 3042 te gebruiken dat resulteert in LC 1052. Uren die negatief op deze UC worden opgegeven hebben geen invloed op de branche berekening en verlagen de premiegrondslag niet. In combinatie met  LC 5502 (inhouding werkgeversdeel pensioenpremie over het ouderschapsverlof) kan de werknemer pensioen premie blijven opbouwen. 

 • BTW over Sazas Arbo

In de agrarische branche (systeem branches 205, 206, 208, 209, 210, 239) is het mogelijk om 21% BTW over de Sazas Arbo regeling te nemen. Deze regeling in Nmbrs is de '(Keuze) BTW over Sazas Arbo'

Hoe vul ik deze regeling in?
De premies van brancheregelingen worden altijd berekend over een grondslag en niet over de waarde van een premie. Om deze brancheregeling naar de verwachting te laten berekenen dien je niet 21% in te vullen bij de brancheregeling, maar 21% van de premie die bij de Sazas Arbo is ingegeven.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk