Afbouw

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Afbouw branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 254 | Afbouw

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0168 | Afbouw (CAO-Personeel)
 • 0180 | Afbouw (UTA-Personeel)
 • 0219 | Afbouw (Zelfstandige in de Afbouwbranche)
 • 0155 | Bouw (Natuursteenbedrijf)
 • 0160 | Bouw (Zelfstandige in de Natuursteenbranche)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Let op: Als een bedrijf gebruik maakt van de afbouw branche is het alleen mogelijk om dit bedrijf te verwerken met een 4-weken verloning. Bij het pensioenfonds wordt er een aanlevering per 4-weken verwacht en het is in Nmbrs niet mogelijk om een maand verloning terug te rekenen naar een 4-weken verloning.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 256 | Afbouw Garantielonen Uurtabel per 5-2019 (CAO 254)

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via APG Bouw.

↓ Berekening

De pensioenregeling BPF Bouw Middelloon (0) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de periodegrondslag. Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de medewerker gewerkte branche uren / bedrijf gemiddelde uren. Dit wordt ook gedaan voor parttimers met een rooster. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de VCR-methode. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:
1. Parttime percentage (A): branche uren medewerker / bedrijf gemiddelde uren
2. Grondslag (B): (Fulltime salaris) of (parttime salaris / A)
3. Periode grondslag (C): B + Vakantiegeld
4. Maximum grondslag (D): Maximum jaargrondslag / aantal perioden
5. Grondslag (E): Als C > D dan is de grondslag (D) anders is de grondslag (C)
6. Franchise (F): Jaarfranchise / aantal periodes
7. Fulltime grondslag (G): E - F
8. Parttime grondslag: G * A

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 • Branche uren medewerker= 173,33
 • Bedrijf gemiddelde uren= 173,33
 • Salaris= 2500
 • Vakantiegeld percentage= 8,42%*
 • Maximum jaargrondslag= 51976
 • Jaarfranchise= 12641,76

*vakantiegeld percentage is verhoogd in verband met 261 dagen. Dit is als volgt berekend: (1/260) * 1,08 = 0,00415 * 100%= 0,42% + 8%= 8,42%

Stap Berekening   Uitkomst
1. Parttime percentage (A): 173,33 / 173,33    =     1
2. Grondslag (B):     2500
3. Periode grondslag (C): 2500 * 1,0842 = 2710,50
4. Maximum grondslag (D):      51976 / 12 = 4331,33
5. Grondslag (E): 2710,50 < 4331,33      = 2710,50
6. Franchise (F): 12641,76 / 12 = 1053,48
7. Fulltime grondslag (G): 2710,50 - 1053,48 = 1657,02
8. Parttime grondslag: 1657,02 * 1 = 1657,02

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening tellen een aantal loon- en urencodes mee, zoals ploegentoeslag, prestatietoeslag en onbetaald verlof. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • De regeling berekent de grondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van de ingestelde reserveringen in Nmbrs.

PRIS-uurloon
Het PRIS-uurloon is het garantieloon inclusief de volgende toeslagen: Diploma-, voorlieden-, uitvoerders- en prestatietoeslag. In Nmbrs wordt het PRIS-uurloon herleid door het fulltime salaris inclusief toeslagen (die bij deze branche te zien zijn) te delen door het gemiddelde aantal bedrijfsuren.

Rekenvoorbeeld PRIS-uurloon:
Stamsalaris -> 3000
Looncomponenten -> 150
Parttime percentage -> 60%
Gemiddelde bedrijfsuren -> 164,67

Fulltime salaris Fulltime waarden looncomponenten + Stamsalaris (90/0,6)+3000 3150
PRIS uurloon Fulltime salaris / Gemiddelde bedrijfsuren 3150/164,67 19,13

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk