Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

  

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

  • 433 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

  • 0078 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven 

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

  • 0434 | Schoonmaak en Glazenwassers OSB
  • 0433 | Schoonmaak en Glazenwassers OSB Basisuurloontabel

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via APG Schoonmaak.

  

↓ Berekening

De pensioenregeling Premie O.P dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. De regeling is een perioderegeling. De grondslag voor de berekening is het SV loon na de branche. Voor de berekening wordt er gebruik gemaakt van de VCR methode, een maximum grondslag per uur en een uurfranchise. 

Let op:

  • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

  1. Grondslag berekenen (A): SV loon na de branche minus de eigen grondslag
  2. Maximum grondslag (B): Maximum SV-loon per uur *  werkelijke uren medewerker
  3. Grondslag (C) is : als A > B dan (B) anders (A)
  4. Periode franchise (D) is: Uurfranchise * werkelijke uren medewerker
  5. Pensioengrondslag is: Gronslag (C) - Periode franchise (D)

Rekenvoorbeeld:
Als voorbeeld wordt een fulltime medewerker genomen met een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:
- SV loon na de branche = 2000
- Maximum SV loon per uur = 25,34
- Werkelijke uren medewerker = 167,2
- Uurfranchise = 5,47

Stap Berekening   Uitkomst
1. Grondslag berekenen (A):          2000
2. Maximum grondslag (B): 25,34 * 167,2   =     4236,85
3. Grondslag (C): 2000 < 4236,85 = 2000
4. Periode franchise (D): 5,47 * 167,2 = 914,58
5. Pensioengrondslag: 2000 - 914,58         = 1085,42

Let op: alle berekeningen worden per uur gemaakt, er is sprake van een maximum grondslag per uur en uurfranchise. Er wordt daarom geen onderscheid gemaakt in de berekening tussen fulltimers, parttimers en uurloners.

Regeling 2| vakantiegeld voor grondslag 
Aangezien het pensioenfonds voor de berekening van het pensioen maandelijks het gereserveerde bedrag aan vakantiegeld mee neemt hebben wij regeling 2| vakantiegeld voor grondslag toegevoegd aan de branche.

Dit omdat regeling 3| premie O.P. de grondslag “sv loon na de branche” bij deze grondslag heeft het vullen van een % vakantiegeld in de branche geen effect. Regeling 2 berekent het gereserveerde bedrag aan vakantiegeld per periode en telt mee in de grondslag voor regeling 3. Op deze manier wordt de periode grondslag verhoogd met het % vakantiegeld.

4-wekenbedrijf
Deze branche maakt gebruik van de functie 'leeftijdcheck 1e van de maand'. Bij het berekenen van de grondslag bij een 4-wekenbedrijf wordt gekeken naar het aantal dagen in een maand in die specifieke periode.

Bijvoorbeeld: een medewerker wordt op 12 februari 2017 21 jaar (geboren op 14-02-1996) en zal vanaf dat moment ook pensioenpremie afstaan. Periode 2 is van 30 januari tot er met 26 februari (4 weken kalender). In dit geval zal de pensioengrondslag (stap 5 = A-D) vermenigvuldigd worden met factor 26/28. 

In periode 2 kan je maximaal 28 dagen werken (4 weken maal 7), waarvan in dit geval 2 dagen in januari vallen en dus het aantal dagen in februari 28-2=26 is. APG verwacht dat je om deze reden met een factor 26/28 gaat rekenen.  

De leeftijdscheck is te herkennen door 'ja' in het rode vierkantje hieronder.

screenshot-admin.nmbrs.nl-2017-02-28-13-56-52.png

Onbetaald verlof i.c.m. maandbedrijven

Deze branche werkt met daadwerkelijke uren in een periode, zoals weergegeven in de kalender op medewerkersniveau. Bij bedrijven met een maandverloning wijken de verloonde uren in een periode hiervan af. Dit kan tot een probleem in de pensioenaangifte leiden indien een medewerker volledig onbetaald verlof heeft opgenomen.

Voorbeeld: bedrijfsrooster met 38 uur per week / periode 2

Het maximum aantal daadwerkelijke uren (volgens kalender) is 20 x 7,6 = 152.
Het totaal aantal verloonde uren is 1976 / 12 = 164,67.

Deze 164,67 uur worden als onbetaald verlof tegen geboekt

In dat geval ontstaat ontstaat in de pensioenaangifte een negatief aantal verloonde uren (-12,67), omdat de branche-uren in de periode (152 uur) lager zijn dan de verloonde uren (164,67). Dit leidt tot een foutmelding vanuit de pensioenfonds.

Workaround: 

Bij volledig onbetaald verlof in een periode is dit alleen op te lossen door 2 verschillende urencodes te gebruiken: 1 die meetelt in de branche en 1 die niet meetelt in de branche.

1) Voeg in het uren- en loonmodel uren- resp. looncode 2160 toe. Deze tellen namelijk mee in de verloonde uren maar niet in de branche.

2) Boek -152 uur onbetaald verlof op de standaard urencode (3060). Hierdoor zijn de gewerkte uren voor de branche 0.

3) Boek het verschil van 12,67 op urencode 2160, zodat in de loonaangifte het aantal gewerkte uren in totaal ook 0 uur is.

4) Boek eventuele afrondingsverschillen af via een standaard looncode.

Een andere workaround zou zijn om het rooster van de medewerker op 0,00 te zetten in de periode waarin de medewerker onbetaald verlof heeft. Daarna kan je de gewerkte uren op boeken middels urencode 2100 en de uren onbetaald verlof afboeken middels urencode 3060. Op die manier kan je zelf aangeven welke uren er opgeboekt en afgeboekt worden zodoende kan je zorgen dat dit exact gelijk is aan elkaar.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk