Introductie Bakkersbedrijf Branche

In dit artikel vind je welke brancheregeling, welke salaristabellen en welke CAO's worden ondersteund binnen de Bakkersbedrijf branche. Ook lees je hoe deze brancheregeling wordt berekend in Nmbrs, hoe deze moet worden ingericht en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde brancheregelingen

Hier een overzicht van de brancheregelingen zoals terug te vinden in Nmbrs.

  • 0008| Bakkersbedrijf 

De salaristabellen die voor deze branche kunnen worden geselecteerd vind je hieronder. Binnen Nmbrs worden AVV en principe akkoorden ondersteund, kijk hier voor meer informatie daarover.

  • 1498| Bakkersbedrijf (incl. Banketbakkers) Maandtabel
  • 1496| Bakkersbedrijf (incl. Banketbakkers) Uurtabel 

Berekening brancheregeling

De Bakkerspensioen (geb. na 1949) regeling wordt als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.
De regeling is een periodeberekening op basis van de huidige periode. De grondslag voor de regeling is het SV loon na de branche minus de eigen grondslag. Er is een maximum grondslag van toepassing voor deze regeling, maar geen franchise. Er wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. 

Inrichting

Kijk hieronder hoe je een branche dient te selecteren.

 

Vitaliteitsregeling

De vitaliteitsregeling kan in Nmbrs worden verwerkt met looncode 6100 | Vitaliteitsregeling. Deze looncode kan gebruikt worden om 10% van het salaris in te houden. Hierdoor zal de pensioenregeling niet worden verlaagd.

 

Pensioenexport

Nmbrs heeft geen directe koppeling met het pensioenfonds Bakkers. Om de pensioengegevens aan te leveren, kun je het XML-bestand van de loonaangifte downloaden en deze uploaden op de site van het bakkerspensioen.

De medewerkers zullen op basis van CAO code 316 op het tabblad afwijking verplichtstelling terecht komen. Hier kan aangegeven worden welke medewerkers niet deelnemen aan deze pensioenregeling. Dit is een eenmalige actie en dient vervolgens alleen nog uitgevoerd te worden bij nieuwe medewerkers die in dienst zijn gekomen.
 

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk