Kunst en Cultuur (Algemeen)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Kunst en Cultuur branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • n.v.t.

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0149 | Kunst en Cultuur (Algemeen) 

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • De salaristabel(len) worden niet ondersteund

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGGM.

↓ Berekening

De pensioenregeling Ouderdomspensioen (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum Jaargrondslag B mag niet groter zijn dan jaarmaximum
 4. Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise
 5. Parttime percentage (D): PT gemiddelde berekening.
               - bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / gemiddelde bedrijfsuren
               - bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 6. Pensioengrondslag (E): (C / aantal periode jaar) * D
 7. pensioengrondslag + ORT = E + ORT

Rekenvoorbeeld
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Jaarmaximum = 72450
 • Jaarfranchise = 13227
 • Parttime percentage = 100%
 • ORT= 200
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):        2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =     25920
3. Jaargrondslag (B): 25920 < 72450 = 25920
4. Jaar Pensioengrondslag (C): 25920 - 13227 = 12693
5. Parttime percentage (D):     100%
6. Pensioengrondslag: (12693 / 12) * 1      = 1057,75
7. Pensioengrondslag + ORT 1057,75 + 200 = 1257,75

Pensioengrondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, persoonlijke toeslag en projecttoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeembrancheregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk