Sportbranche

  

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 475 | Sport

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0151 | Sport

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 476 Sport (Vanaf 2017)

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via PGGM UPA.

  

↓ Berekening

De pensioenregeling Ouderdomspensioen / Partnerpensioen (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze brancheregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode.  Als eerste periode wordt gezien:

 • De eerste periode van het kalenderjaar (januari)
 • De eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op:

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren)
 2. Jaargrondslag (B): A * aantal perioden jaar
 3. Vakantiegeld (C):  Vakantiegeld percentage * B.
 4. Als C < minimum vakantiegeld dan is het minimum (C)
 5. Jaar grondslag (D): B + C
 6. Jaar Pensioengrondslag (E): D - Jaarfranchise
 7. Parttime percentage (afronden op 2 decimalen) (F):   
  • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren       
 8. Maandpensioengrondslag (G): (E / aantal perioden jaar) * F
 9. Maandpensioengrondslag + ORT (F): G + ORT

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een salaris van € 2000,- op basis van een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 • Vakantiegeld = 8% met een minimum van 1839,36
 • Jaarfranchise = 10802
 • Bedrijfsgemiddelde uren = 164,67
 • ORT = 200
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):             2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12 =     24000
3. Vakantiegeld (C): 8% * 24000 = 1920
4. Vakantiegeld (C): 1920 > 1839,36 = 1920
5. Jaar grondslag (D): 24000 + 1920            = 25920
6. Jaar Pensioengrondslag (E): 25920 - 10802 = 15118
7. Parttime percentage (F): 164,67 / 164,67 = 1
8. Maandpensioengrondslag (G): (15118 / 12) *1 = 1259,83
9. Maandpensioengrondslag + ORT (H) 1259,83 + 200 = 1459,83

Let op:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, persoonlijke toeslag en projecttoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeembrancheregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de pensioenpremie pro rata berekend. De periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.

Let op:

De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

Correctiefactor bij ziekte voor PGGM-berekening

Bij gebruik van een looncode voor het verwerken van ziekte (lc 1070 – 1095) wordt de grondslag van de branche automatisch verlaagd. Hieronder wordt uitgelegd hoe bij ziekte de nieuwe grondslag berekend wordt.

Grondslag in periode 1 is € 2500, -

De medewerker is voor 50% ziek en van dit deel wordt 70% uitbetaald, dus € 875,-

Salaris als de medewerker niet ziek is = 2500
Factor ziek  = 875/2500 = 0.35
Factor niet-ziek = 1250/2500 =0,5
Ziekte factor = 0,35 + 0,5 = 0,85
De grondslag = 2500 * 0,85 = 2125.

Er kunnen maximaal twee looncodes met afwijkende percentages tegelijk gebruik worden voor het verwerken van ziekte.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk