Zorg & Welzijn (PFZW)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de branches vallend onder Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Visma Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • 317 | Gehandicaptenzorg
 • 721 | Huisartsenzorg
 • 234 | Jeugdzorg
 • 3924 | Kraamzorg
 • 1612 | Kinderopvang voor kindercentra en Gastouderopvang
 • 2948 | Verpleeg-/Verzorgingshuizen & Thuiszorg
 • 301 | Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening & Sociaal Werk
 • 156 | Ziekenhuizen
 • 3993 | Tandtechniek
 • 475 | Sport
 • 1577 | Toneel en Dans
 • 429 | Kunsteducatie
 • 2674 | Dierenartspraktijken

Aanwezige pensioenregelingen in Visma Nmbrs:

 • 0188 | Geestelijke Gezondheidszorg
 • 0169 | Gehandicaptenzorg
 • 0052 | Huisartsenzorg
 • 0195 | Jeugdzorg
 • 0181 | Kraamzorg
 • 0135 | Kinderdagverblijven
 • 0133 | Tandartsassistenten ANT    
 • 0132 | Tandartsassistenten NMT
 • 2948 | Verpleeg-/Verzorgingshuizen & Thuiszorg
 • 0097 | Sociaal Werk
 • 0196 | Ziekenhuizen (ook voor Zelfstandige Klinieken)
 • 0245 | Tandtechniek
 • 0151 | Sport
 • 0149 | Kunst en Cultuur (Algemeen)
 • 0233 | Kunsteducatie (PFZW)
 • 0199 | Dierenartspraktijk
 • 0243 | VVV

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Visma Nmbrs:

 • 1574 | Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
 • 318 | Gehandicaptenzorg
 • 721 | Huisartsen LHV (38)
 • 234 | Jeugdzorg
 • 3924 | Kraamzorg
 • 1612 | Kinderdagverblijven
 • 2948 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 • 2949 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg uurtabel
 • 301 | Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
 • 156 | Ziekenhuizen
 • 5 | Medisch Specialisten
 • 3689 | Zelfstandige Klinieken Nederland
 • 427 | Tandtechniek
 • 476 | Sport (Vanaf 2017)
 • 429 | Kunsteducatie
 • 2675 | Dierenartspraktijken

In Visma Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Visma Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via PGGM UPA.

Opmerkingen m.b.t. deze branche

ORT
De ORT wordt automatisch verwerkt in de OP- & AP-regelingen. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.
Conform het pensioenfonds dient vakantiegeld over de ORT meegenomen te worden in de pensioenberekening. Volgens de CAO's dient in onderstaande systeembranches vakantiegeld over de ORT berekend te worden. Daarom wordt de waarde van de ORT in deze branches verhoogd met het % vakantiegeld.

0199 | Dierenartsenpraktijk
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg
0052 | Huisartsenzorg
0245 | Tandtechniek

Loopbaanbudget
Voor branches vallend onder Zorg & Welzijn dien je Loopbaanbudget in te richten. Dat kan in Visma Nmbrs door gebruik te maken van reservering 3 of 4. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Individueel keuzebudget
Branches vallend onder Zorg & Welzijn hanteren het Individueel keuzebudget. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Verlaagde pensioengrondslag bij ziekte ('correctiefactor ziekte')
De pensioengrondslag van de PFZW-regelingen dient verlaagd worden indien het salaris van een werknemer wordt verlaagd door ziekte. In dat geval verwacht PFZW dat er een verlaagd pensioengevend jaarsalaris wordt doorgegeven. Bij gebruik van een looncode uit de reeks 1070-1095 wordt de grondslag van de branche automatisch verlaagd.

Rekenvoorbeeld

Grondslag in periode 1 is € 2500, -
De medewerker is voor 50% ziek en van dit deel wordt 70% uitbetaald, dus € 875,-
Salaris als de medewerker niet ziek is = 2500
Factor ziek  = 875/2500 = 0.35
Factor niet-ziek = 1250/2500 =0,5
Ziektefactor = 0,35 + 0,5 = 0,85
Grondslag = 2500 * 0,85 = 2125.

Er kunnen maximaal twee looncodes met afwijkende percentages tegelijk gebruikt worden voor het verwerken van ziekte.

Correctiefactor ziekte i.c.m. eigen brancheregeling
Als gebruik gemaakt wordt van een eigen brancheregeling dient de correctiefactor handmatig geactiveerd te worden. Open de betreffende regeling, selecteer de optie: ‘Correctiefactor ziekte’ en sla de pensioenregeling op:

mceclip0.png

Medewerker werkt meer dan 100%
Ook als een medewerker meer dan 100% werkt dient over maximaal 100% pensioen berekend te worden. Voor een correcte verwerking hiervan i.c.m. een jaarregeling doe je het volgende:

 1. vul het rooster met de uren conform een werkweek van 100%;
 2. geef de overige gewerkte uren als 'vaste uren' in het dashlet Extra uren/dagen bij de medewerker in. Het is hierbij van belang dat je deze uren boekt op een urencode die niet tot de grondslag van de branche behoort, zodat deze uren niet worden meegenomen in de pensioenberekening.

Op pagina Instellingen (Masterniveau) kun je onder Systeem Salarisinstellingen => Branches nagaan welke urencodes in de grondslag van de betreffende Visma Nmbrs systeembranche staan. 

PFZW-berekeningsmethode
De berekeningsmethode van PFZW is uitgewerkt in spreadsheet 'PFZW original calculation 2018'; deze kan onderaan deze pagina worden gedownload.

↓ Berekening

De brancheregelingen voor Zorg & Welzijn zijn jaarregelingen. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Afgezien daarvan heeft alleen het parttime percentage (de deeltijdfactor) invloed op de hoogte van de pensioeninhouding gedurende het jaar. De pensioeninhouding wordt berekend over een PT% van maximaal 1200 (= 12 * 100%). Alles daarboven wordt uitgesloten van de berekening.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Naast de regeling voor het ouderdomspensioen (OP) bestaat ook een regeling voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP). De AP-regeling wordt op een andere manier berekend dan de OP-regeling: de franchise (uit de leeftijdsstaffel) wordt buiten de berekening o.b.v. het PT% gehouden en dus ongeacht het PT% toegepast.

De regelingen Ouderdomspensioen / Partnerpensioen (PGGM) en AP-Premie (PGGM) in branche 0097 | Sociaal Werk dienen als voorbeeld voor de berekeningsmethode van beide regelingen.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden.

Berekening (algemeen):

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  - fulltime salaris
  - parttime salaris/parttime percentage
  - uurloon * gemiddelde bedrijfsuren
 2. Jaargrondslag (B): A * aantal perioden
 3. Vakantiegeld (C): Vakantiegeld percentage * B
 4. Als C minder is dan het minimum vakantiegeld dan is het minimum vakantiegeld (C)
 5. Eindejaarsuitkering (D): Percentage EJU * (C + B)
 6. Als D minder is dan de minimum eindejaarsuitkering dan is de minimum eindejaarsuitkering (D)
 7. Jaargrondslag (E): B + C + D
 8. Jaargrondslag (F): E - Jaarfranchise
 9. Periodegrondslag (G): F / aantal perioden
 10. Parttime percentage (afgerond op 2 decimalen) (H):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 11. Toegepaste grondslag (I): G * H
 12. Toegepast grondslag + ORT: I + ORT

Rekenvoorbeeld (OP-regeling):
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 36 uur en de volgende componenten:
- Maandsalaris eerste periode = 2000
- ORT = 200
- Vakantiegeld = 8% met een minimum van 1783,68
- EJU = 8,3% met een minimum van 1094,25
- Jaarfranchise = 10802
- Parttime % = 100

Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):     2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12 =     24000
3. Vakantiegeld (C): 8% * 24000 = 1920
4. Vakantiegeld (C): 1920 > 1783,68 = 1920
5. Eindejaarsuitkering (D): 8,3% * (1920 + 24000) = 2151,36
6. Eindejaarsuitkering (D): 2151,36 > 1094,25 = 2151,36

7. Jaargrondslag (E):

24000 + 1920 + 2151,36

=

28071,36

8. Jaargrondslag (F): 28071,36 - 10802 = 17269,36
9. Periodegrondslag (G): 17269,36 / 12 = 1439,11
10. Parttime percentage (H):     100%
11. Toegepaste grondslag (I): 1439,11 * 100% = 1439,11
12. Toegepaste grondslag  + ORT 1439,11 + 200 = 1639,11

Rekenvoorbeeld (AP-regeling):

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 36 uur en de volgende componenten:
- Maandsalaris eerste periode = 2200
- Ort = 200
- Vakantiegeld = 8% met een minimum van 1899,12
- EJU = 8,3% met een minimum van 1111,15
- leeftijd = 20 jaar 6 maanden
- franchise per periode (leeftijdsstaffel) = 12367/12=1030,58
- Parttime percentage = 44

Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):     2200
2. Jaargrondslag: 2200 * 12 =     26.400
3. Vakantiegeld: 8% * 26400 = 2112
4. Vakantiegeld: 2112 > 1899.12 = 2112
5. Eindejaarsuitkering: 8,3% * (2112 + 26400) = 2366,50
6. Eindejaarsuitkering: 2366.50 > 1111,15 = 2366,50
7. Jaargrondslag: 26400 + 2366,50 + 2112 = 30878,50
8. Grondslag per periode: 30878,50 / 12   2573,20833
9. PT% periodegrondslag: 2573,20833 * 44% = 1132,21167

10. PT% periodegrondslag - franchise

 

1132,21167 - 1030,58 = 101,63

11. Toegepaste grondslag  + ORT

101,63 + 200 =

301,63

Grondslag:

In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, vaste salaristoeslag en persoonlijke toeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeembrancheregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regelingen berekenen de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld en eventuele eindejaars- en overige uitkeringen (zoals voorgeschreven door de CAO). Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Visma Nmbrs.
 • De leeftijdsstaffel in de AP-regeling heeft als peildatum Begin jaar. Dit leidt tot een berekening op basis van een incorrecte leeftijd in het scenario dat een medewerker jonger dan 23 in dienst komt op een datum na zijn / haar verjaardag. In dat geval zal de vorige leeftijd als basis voor de berekening gebruikt worden. Je kunt in die gevallen desgewenst een eigen brancheregeling aanmaken voor alleen de AP-regeling, waarin je handmatig de franchise kunt ingeven.
 • Bij een medewerker met 0 verloonde uren in een bepaalde periode kan, als gevolg van de gehanteerde VCR-methode, een negatieve grondslag voor de AP-regeling en dus een uitbetaling van de premie ontstaan. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk