Hoe werken de signalen na uit dienst?

Wanneer medewerkers uit dienst zijn, worden er alleen nog signalen verstuurd t.a.v. actiepunten die bij de betreffende medewerker(s) zijn aangemaakt.

Deze actiepunten worden niet automatisch beëindigd, aangezien dit gebruikt kan worden als controlemiddel, bijvoorbeeld of de betreffende medewerker zijn laptop heeft ingeleverd of zijn parkeerboete heeft voldaan.

Wanneer het actiepunt beëindigd wordt d.m.v. het vinkje aan te zetten bij "Is afgesloten", zal er geen signaal meer worden verstuurd.

Opmerkingen