Horeca

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Horeca branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 182 | Horeca- en Aanverwante Bedrijf
 • 1291 | Nederlands Horeca Gilde (Nhg Cao)

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0049 | Horeca Branche (KHN)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 182 | Horeca* 

*klik hier voor meer informatie over de Horeca salaristabellen

De salaristabellen van CAO 182 in Nmbrs® zijn gebaseerd op de laatste AVV- en voorlopige CAO zoals aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie http://cao.minszw.nl/index.cfm en zoek vervolgens op 182.

De laatste AVV-versie van deze CAO verliep per 31-03-2012, de laatste voorlopige per 31-12-2013. In Nmbrs® kan de salaristabel van zowel de laatste AVV- als de laatste voorlopige CAO worden geselecteerd. Wel hebben wij ervoor gekozen om alleen de tabel behorende bij de (minder oude) laatste voorlopige CAO te actualiseren wat betreft het WML, omdat de AVV-tabel inmiddels vele tredes bevat die onder het WML zitten.

Voor 2015 en 2016 zijn door de Koninklijke Horeca Nederland weliswaar ook tabellen gepubliceerd, maar dit betreft slechts adviestabellen van de CAO Horeca. Deze worden niet ondersteund door Nmbrs®. Zie dit artikel voor ons beleid m.b.t. het aanpassen van salaristabellen.

Het staat je uiteraard vrij om de adviestabellen van KHN te volgen; in dat geval kun je zelf een salaristabel aanmaken. Na het aanmaken van een nieuwe tabel bij de Master Salarisinstellingen kun onderstaande tabel (na aanpassen) importeren. Zie voor meer info hierover onze volgende Kennisbankartikelen:

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® wordt er geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds. De loonaangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.

↓ Berekening

De pensioenregeling PH&C (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon voor de branche minus de eigen grondslag. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een maximumgrondslag en een franchise. De VCR methode wordt toegepast. Het parttime percentage wordt berekend op basis van werkelijk gewerkte uren. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden.

Rekenmethode:

1. Grondslag berekenen = SV loon voor de branche minus de eigen grondslag (A): 
2. Maximum grondslag per uur = Maximum grondslag per jaar/ aantal jaaruren
3. Maximum grondslag (B): Max loon per uur * totaal verloonde uren medewerker afgerond op 0 decimalen
4. Grondslag (C) is : als A kleiner is dan B en (B) als A groter is dan B
5. Uurfranchise bepalen: Jaarfranchise / Jaaruren
6. Periode franchise (D) is: Uurfranchise * werkelijke uren werknemer afgerond op 0 decimalen (zelfde uren als de loonaangifte)
7. Pensioengrondslag (E) is: Grondslag (C) - Periode franchise (D) 

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een salaris van € 2000,- op basis van een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 • Maximum jaargrondslag = 34486
 • Afgeronde verloonde uren medewerker = 165
 • Jaarfranchise = 10095
Stap Berekening    Uitkomst            
1. (A) SV loon voor de branche:      2000
2. Maximum grondslag per uur: 34486 / 1976 = 17,45243
3. (B) Maximum grondslag: 17,45243 * 165 = 2879,65
4. (C) Grondslag:      2000
5. Uurfranchise: 10095 / 1976 = 5,1088
6. (D) Periode franchise: 5,1088 * 165 = 842,95
7. (E) Pensioengrondslag: 2000 - 842,95 = 1157.05

Let op:

 • De werkelijke gewerkte uren worden afgerond op 0 decimalen, dit zijn de werkelijke uren die ook meegaan in de loonaangifte.
 • PH&C berekent de pensioenpremie op basis van de werkelijk gewerkte uren. Dit heeft tot gevolg dat bij parttimers en fulltimers de pensioenpremie maandelijks wisselt. Dit kan verschillen opleveren bij het nabouwen van deze branche vanuit een ander salarispakket.
 • Daarnaast hanteert PH&C een maximum aantal uren per jaar van 1976. Hoe dit aantal vervolgens verdeeld is over de periodes is niet van belang. Het kan dus zijn dat een medewerker in een bepaalde periode meer uren heeft gewerkt dan volgens het fulltime bedrijfsrooster. Al deze uren tellen mee voor de berekening, totdat het jaarmaximum van 1976 bereikt wordt.
Bijlage

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk