Grafimedia

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Grafimedia. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1287 | Grafimedia

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0001| Grafische Bedrijven Branche 

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 1288 | Grafimedia (min/max)

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGB.

↓ Berekening

De pensioenregeling Pensioen PGB (26) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag wordt berekend op basis van het vaste salaris in de eerste periode van het jaar en het in de periode uitbetaalde ploegentoeslag. Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag (maximum SV loon) van toepassing. Er wordt voor de berekening gebruik gemaakt van de VCR methode. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  - Fulltime salaris of parttime salaris/parttime percentage o.b.v. rooster
  - Uurloon * gemiddelde bedrijfsuren (afgerond op 2 decimalen)
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum grondslag (C): Maximum SV loon jaar
 4. Fulltime grondslag (D): Als B > C dan (C) anders (B)
 5. Franchise (E)
 6. Fulltime premiegrondslag per jaar (F): D - E
 7. Fulltime grondslag per periode (G): F/12
 8. Parttime percentage (H) (afronden op 4 decimalen):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 9. Periode grondslag (I): G * H
 10. Ploegentoeslag (J) (eventuele ploegentoeslag)
 11. Periode grondslag incl. ploegentoeslag (K): I + J

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Vakantiegeld percentage = 8%
 • Maximum SV loon jaar = 51976
 • Jaarfranchise = 19014
 • Gemiddelde uren = 173,33 
 • Ploegentoeslag= 300
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):            2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =          25920
3. Maximum grondslag (C):     51976
4. Fulltime grondslag (D): 25920 < 51976 = 25920
5. Franchise (E)     19014
6. Fulltime grondslag per jaar (F): 25920-19014 = 6906
7. Fulltime grondslag per periode (G) 6906/12 = 575,50
8. Parttime percentage (H)     100%
9. Periode grondslag (I) 575,50*1 = 575,50
10. Ploegentoeslag (J)     300
11. Periode grondslag incl. ploegentoeslag (K) 575,50+300  = 875,5

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, persoonlijke toeslag en projecttoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

 

 

Inrichting

Ouderschapsverlof

Om ouderschapsverlof te verwerken breng je de ouderschapsverlofuren in mindering via urencode 3039 Inhouding Uren Ouderschapsverlof (100%) daarnaast zul je aan PGB moeten doorgeven dat er sprake is van ouderschapsverlof, dit kan via: https://www.mijnpgbdesk.nl

Ploegentoeslag

Vanaf 2019 is de berekening voor de grondslag van de grafische branche aangepast. De grondslag wordt berekend op basis van het vaste salaris in de eerste periode van het jaar en het in de periode uitbetaalde ploegentoeslag. De vaste grondslag wordt aan het begin van het jaar of het dienstverband uitgerekend op basis van de looncodes die meetellen in de grondslag van de branche. Daar wordt elke periode de waarde van grondslag 10102|Variabel Salaris bij opgeteld.

De periodiek uitbetaalde grondslag kan aan de grondslag worden toegevoegd door de looncodes die gebruikt worden voor het verlonen van de ploegentoeslag te laten meetellen in grondslag 10102 | Variabel Salaris. Hoe je een looncode kan laten meetellen in de grondslag wordt in het volgend artikel uitgelegd:
Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode

Let op!: de looncodes moeten nog handmatig toegevoegd worden aan de grondslag. Dit wordt niet op systeemniveau onderhouden.

Brancheregeling en regelingskenmerken

nr. Brancheregeling  Productkenmerk PGB Omschrijving  Regeling variant
26 Pensioen PGB U0557-1010 Ouderdoms- en Partnerpensioen sector Grafimedia en Reprografie, verplicht gestelde functiegroepen. GMVP
25 ASF werk naar werkregeling S0557-1002 Werk naar werk regeling sector Grafimedia en Reprografie. ASFWW
27 ASF Gezondheidszorg S0557-1001 ASF Gezondheidszorg sector Grafimedia en Reprografie. ASFGZ
27 Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt ASF/OPL S0557-2002 ASF Opleidingsfonds sector Grafimedia en Reprografie. ASFOP
28  (Verpl. KVGO) Rekening Vakbondactiviteiten S0557-2001 ASF Vakbond Grafimedia en Reprografie.  ASFVB 
29 ASF Hardheidsregeling S0557-1003 ASF Hardheidsregeling Grafimedia en Reprografie.  ASFHH
30  Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt ZSO S0557-3001  ASF Opleiding Zeef/Sign Grafimedia en Reprografie. ASFZS

Vrijwillige aanvullende regelingen

Per 1-1-2019 worden de vrijwillige aanvullende brancheregelingen voor de Grafische branche (branche 0001), Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf (branche 0236) en Verf- en drukinkt (branche 0237) niet meer op systeemniveau onderhouden, aangezien voor elke regeling nu verschillende varianten bestaan. Deze regelingen kun je via een eigen brancheregeling inrichten. PGB hanteert vanwege de overgang naar UPA verschillende regelingskenmerken voor het aanleveren van deze vrijwillige regelingen. Nmbrs zal de bijhorende productkenmerken ter beschikking stellen, zodat klanten deze kunnen gebruiken bij het inrichten van een eigen branche. Het inrichten van een UPA PGB pensioenexport voor een bedrijf wordt uitgelegd in dit artikel.

Alle UPA-regelingen staan vermeld in dit overzicht.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk