Grafimedia

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Grafimedia. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1287 | Grafimedia

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0001 | Grafimedia

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 1288 | Grafimedia (min/max)

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGB.

Inrichting

Ouderschapsverlof
Om ouderschapsverlof te verwerken breng je de ouderschapsverlofuren in mindering via urencode 3039 | Inhouding Uren Ouderschapsverlof (100%). Tevens dien je via https://www.mijnpgbdesk.nl door te geven dat er sprake is van ouderschapsverlof.

Ploegentoeslag
Vanaf 2019 is de berekening voor de grondslag van de grafische branche aangepast. De grondslag wordt berekend op basis van het vaste salaris in de eerste periode van het jaar en het in de periode uitbetaalde ploegentoeslag. De vaste grondslag wordt aan het begin van het jaar of het dienstverband uitgerekend op basis van de looncodes die meetellen in de grondslag van de branche. Daar wordt elke periode de waarde van grondslag 10102|Variabel Salaris bij opgeteld.

De periodiek uitbetaalde grondslag kan aan de grondslag worden toegevoegd door de looncodes die gebruikt worden voor het verlonen van de ploegentoeslag te laten meetellen in grondslag 10102 | Variabel Salaris. Hoe je een looncode kan laten meetellen in de grondslag wordt in het volgend artikel uitgelegd:
Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode

Let op!: de looncodes moeten nog handmatig toegevoegd worden aan de grondslag. Dit wordt niet op systeemniveau onderhouden.

Brancheregelingen en regelingskenmerken

nr. Brancheregeling Productkenmerk PGB Omschrijving Regeling variant
26 Pensioen PGB U0557-1010 Ouderdoms- en Partnerpensioen sector Grafimedia en Reprografie, verplicht gestelde functiegroepen. GMVP
25 ASF werk naar werkregeling S0557-1002 Werk naar werk regeling sector Grafimedia en Reprografie. ASFWW
27 ASF Gezondheidszorg S0557-1001 ASF Gezondheidszorg sector Grafimedia en Reprografie. ASFGZ
27 Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt ASF/OPL S0557-2002 ASF Opleidingsfonds sector Grafimedia en Reprografie. ASFOP
28 (Verpl. KVGO) Rekening Vakbondactiviteiten S0557-2001 ASF Vakbond Grafimedia en Reprografie.  ASFVB 
30  Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt ZSO S0557-3001  ASF Opleiding Zeef/Sign Grafimedia en Reprografie. ASFZS

Vrijwillige aanvullende regelingen
In artikel UPA PGB: pensioenexport wordt beschreven hoe je vrijwillige aanvullende regelingen kunt aanmaken.

Uren boven 100% verwerken 
Bij medewerkers die meer dan 100% werken kan het rooster op 100% worden gelaten. De extra uren kunnen worden geboekt op urencode 2134: deze telt niet mee voor de franchise maar wel voor de grondslagberekening in de pensioen- en ASF-regelingen. Je dient deze urencode toe te voegen aan het gebruikte loonmodel, waarna je de waarde kunt aanpassen naar 100% en de omschrijving kunt wijzigen. Let op: dit werkt alleen indien deze urencode vanaf P1 wordt gebruikt.

↓ Berekening

Regeling Pensioen PGB (26) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Dit is een speciaal soort perioderegeling, waarbij de grondslag wordt bepaald o.b.v. het vaste salaris in de eerste periode van het jaar én o.b.v. de per periode uitbetaalde ploegentoeslag. Bij de berekening worden een franchise, een maximum grondslag (maximum SV-loon) en de VCR-methode gehanteerd. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  - Fulltime salaris of parttime salaris/parttime percentage o.b.v. rooster
  - Uurloon * gemiddelde bedrijfsuren (afgerond op 2 decimalen)
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum grondslag (C): Maximum SV loon jaar
 4. Fulltime grondslag (D): Als B > C dan (C) anders (B)
 5. Franchise (E)
 6. Fulltime premiegrondslag per jaar (F): D - E
 7. Fulltime grondslag per periode (G): F/12
 8. Parttime percentage (H) (afronden op 4 decimalen):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 9. Periode grondslag (I): G * H
 10. Ploegentoeslag (J) (eventuele ploegentoeslag)
 11. Periode grondslag incl. ploegentoeslag (K): I + J

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Vakantiegeld percentage = 8%
 • Maximum SV loon jaar = 51976
 • Jaarfranchise = 19014
 • Gemiddelde uren = 173,33 
 • Ploegentoeslag= 300
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):            2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =          25920
3. Maximum grondslag (C):     51976
4. Fulltime grondslag (D): 25920 < 51976 = 25920
5. Franchise (E)     19014
6. Fulltime grondslag per jaar (F): 25920-19014 = 6906
7. Fulltime grondslag per periode (G) 6906/12 = 575,50
8. Parttime percentage (H)     100%
9. Periode grondslag (I) 575,50*1 = 575,50
10. Ploegentoeslag (J)     300
11. Periode grondslag incl. ploegentoeslag (K) 575,50+300  = 875,5

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, persoonlijke toeslag en projecttoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Opmerkingen