Drankindustrie en Groothandel in Dranken

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Drankindustrie en Groothandel in Dranken. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 190 | Drankindustrie en Groothandel in Dranken

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 •  0038 | Drankindustrie en Groothandel in Dranken

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • De salaristabel(len) worden niet ondersteund

 In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen vanaf 2021 worden aangeleverd via UPA Cap Gemini. Pensioenaangiftes over periodes vóór 2021 dienen te worden aangeleverd via UPA TKP. pensioenfonds. 

↓ Berekening

De pensioenregeling Pension OP/NP (3) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon na de branche minus de eigen grondslag. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een maximumgrondslag (het maximum SV loon) en een franchise. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. 

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 
 • per 2019 heeft het BPF dranken zich aangesloten bij het BPF detailhandel. Daarom wordt vanaf 2019 ook de berekeningsmethode van de detailhandel toegepast. Zie dit artikel voor meer informatie.

Rekenmethode:

1. Grondslag berekenen (A)= SV loon na de branche minus de eigen grondslag:
2. Parttime percentage berekenen t.b.v. maximum grondslag (afronden 4 decimalen) (B):

 • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
 • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren

3. Maximum grondslag (C): Max SV loon deze periode * B
4. Grondslag (D) is : (A) als A kleiner is dan C en (C) als A groter is dan C
5. Uurfranchise bepalen (afbreken op 2 decimalen): Jaarfranchise / Jaaruren
6. Periode franchise (E) is: Uurfranchise * aangifte uren werknemer
7. Pensioengrondslag (F) is: Grondslag (D) - Periode franchise (E) 
8. Pensioenpremie is: F * premie percentage

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 • SV loon na de branche = 1562,09
 • Parttime percentage fulltimer = 80%
 • Maximum SV loon per periode = 4331,33
 • Jaarfranchise = 12564
 • Jaaruren = 1976
 • Loonaangifte uren medewerker = 129,20
Stap Berekening   Uitkomst
1. (A) SV loon na de branche:     1562,09
2. (B) Parttime percentage:     80%
3. (C) Maximum grondslag: 4331,33 * 80%    3465,06
4. (D) Grondslag: 1562,09 < 3465,06 = 1562,09
5. Uurfranchise: 12564 / 1976 = 6,3585
6. (E) Periodefranchise: 6,3585 * 129,20 = 821,49
7. (F) Pensioengrondslag: 1562,09 - 821,49    =     740,60
8. Pensioenpremie: 740,60 * 5,1190% = 37,91 

Opmerkingen